Titulem Zasloužilý hasič se od 13. listopadu můžou pyšnit někteří hasiči z celého republiky, Novojičínský region nevyjmaje. Ústřední sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska tento titul uděluje jako výraz ocenění celoživotní obětavé práce pro naplnění hasičského poslání a za zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb. Zasloužilým hasičem se stal i občan bíloveckých Výškovic Jiří Kocurek.

Při příležitosti valné hromady sboru dobrovolných hasičů ve Výškovicích, která se konala v pátek, 5. listopadu blahopřáli členové sboru Kocurkovi k jeho vyznamenání. „Určitě je to vyznamenání hlavně pro něj, za tu práci kterou vykonal. Je to tak trochu i vizitka celého našeho sboru ve Výškovicích,“ řekl starosta sboru Břetislav Němec. Ten dále řekl, že další Zasloužilý hasič v příštích deseti, patnácti letech hasičský sbor neobohatí.

Dnes již Zasloužilý hasič má za sebou už několik ocenění. V roce 1984 mu byla udělena medaile za příkladnou práci a o tři roky později následovala medaile za zásluhy. Roku 2002 získal medaili za mimořádné zásluhy. Loni to byl pak Řád svatého Floriána, jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání. Nyní se Kocurek, jako jediný z výškovického sboru, může pochlubit nejvyšším vyznamenáním a titulem Zasloužilý hasič. „Byli jsme určitě hrdí, že dostal takové ocenění,“ odpověděla Marie, manželka Jiřího Kocurka, který byl v té chvíli mimo domov. „My jsme tady všichni hasiči, i já. Máme dva syny, ten jeden je zástupce velitele a ten druhý také funguje ve sboru,“ dodala Kocurková.

Jiří Kocurek je členem sboru dobrovolných hasičů již třicet šest let. Vykonával funkci referenta, velitele sboru, rozhodčího i člena výboru okrsku Tísek. Ještě před několika lety byl platným členem okresní rady mládeže v Novém Jičíně.

K udělení titulu Zasloužilý hasič se vyjádřila formou dopisu i starostka Bílovce, Sylva Kováčiková. „Jménem města Bílovce a občanů Výškovic Vám děkujeme za Vaši celoživotní práci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Výškovice, za naplňování hasičského poslání a zásluhy o rozvoj hasičských služeb,“ stálo v dopise Kocurkovi.