Podobné projekty mají opět možnost získat podporu zprogramu Strom života, který vnadcházejícím roce rozdělí 4,3 milionu korun. O grant do maximální výše 200 tisíc korun přitom mohou žádat občanská sdružení, obce, školy i jednotlivci.

Jeseník nad Odrou letos získal grant zprogramu Strom života Nadace Partnerství ve výši 35 tisíc korun. Ztěchto prostředků obec zakoupila sazenice hrušní a třešní a za účasti místních obyvatel i přespolních individuálních dárců osázela část mezinárodní cyklostezky Greenways. Nové stromy poskytnou vbudoucnu stín cyklistům a ostatním uživatelům stezky. Kdalším úspěšným žadatelům zMoravskoslezského kraje patřilo i občanské sdružení Bludička zNového Jičína. Celkem letos na severní Moravu díky Nadaci Partnerství putovalo 450 tisíc korun.

„V roce 2008 rozdělíme více než 4 miliony korun, což je stejná částka jako vpředchozích dvou letech. Většina prostředků je určena na výsadby stromů vobcích i ve volné krajině, podporujeme však i složitější projekty zabývající se například utvářením veřejných prostranství za účasti veřejnosti nebo interpretací místního dědictví,“ uvedla Mirka Drobílková zprogramu Strom života Nadace Partnerství.

K základním kritériím při výběru žádostí patří například zapojení veřejnosti, realistický rozpočet či spolupráce s dalšími partnery. „V případě výsadeb dáváme důraz i na zajištění následné péče a volbu stanovištně vhodných druhů. Nepodporujeme například výsadby exotických druhů dřevin, k jakým patří túje, cypřiše či stříbrné smrky,“ dodala Drobílková. Žádosti o grant bude možné vpříštím roce zasílat ke čtyřem uzávěrkám, nejbližší znich je stanovena již na 18. ledna.