Soustředit provoz do jediné budovy. Tak zní hlavní cíl asi dvanáctimilionového projektu Zvýšení efektivity provozu Základní školy TGM v Bílovci, který započal v červnu tohoto roku výstavbou sedlové střechy a půdních prostor a měl by být ukončen v roce 2012. Pokud se projekt podaří realizovat celý, přestěhuje se jídelna i prvních pět tříd z budovy na náměstí do školy na Ostravské ulici.

V současnosti se práce na nadstavbě chýlí ke konci. „Střecha je hotova, strop se tento týden ještě zatepluje, okna jsou nasazena a čekáme, až se dokončí okapy,“ popsal průběh prací na základní škole její ředitel Norbert Nossek. Kvůli větší bezpečnosti dětí dokonce škola přesunula provoz z patra pod nadstavbou do staré budovy. Nyní se začíná vracet vše do normálu. „Včera ráno jsme začali stěhovat zpátky učebnu výpočetní techniky,“ dodal jedním dechem ředitel Nossek. Celá stavba by měla být hotova do konce října.

V současné době docházejí žáci, navštěvující první až pátou třídu, do Národní školy na Slezské náměstí. Dítka, jež docházejí na obědy do Besedy, musejí den co den překonávat frekventovanou silnici první třídy na Ostravské ulici. „Počítáme se zřízením školní jídelny, výdejny a půdní nástavbou, kde by vznikly třídy pro první až pátý ročník. Přemístili bychom pak provoz ze školní budovy na náměstí a z budovy Besedy. Objekty by mohly být využity pro jiné účely. Těmito kroky by zejména došlo ke zefektivnění celkového provozu Základní školy TGM,“ upřesnila starostka města Sylva Kováčiková.

Zdali se však toto všechno podaří, záleží také na finančních možnostech Bílovce. Celý projekt totiž vyjde, podle předpokladů, na zhruba dvanáct milionů korun. „Jenom první etapa představuje částku šest milionů korun. Žádali jsme o dotace Ministerstvo financí České republiky, ale prozatím jsme nic neobdrželi. Zřejmě to souvisí s úspornými opatřeními této vlády, uvidíme, jak se situace vyvine dále,“ zmínila vedoucí oddělení regionálního rozvoje Městského úřadu Bílovec Blanka Korbelová.

Podle slov ředitele školy by bylo chybou započalý projekt nyní zastavit. „Myslím si, že teď už není cesty zpátky,“ uzavřel Nossek.