Ruku v ruce s oživením bíloveckého zámku, o nějž se postaralo občanské sdružení Kuratorium zámku Bílovec, jdou také opravy. Po opravách střechy a komínů se nyní chce pustit také do opravy nádvoří, kde se pravidelně konají kulturní akce, jako jsou koncerty či vystoupení dětí z místních škol.

Záměr počítá s obnovou nádvoří z valounkové dlažby, včetně řešení úpravy okolí a výškového navázání na blízké komunikace a stávající konstrukce, tedy na všechny vchody, schodiště, průjezd a podobně. V současnosti je však dlažba překryta silničními panely, jež leží na pískovém podkladu. Původní vrstva se tak ukrývá zhruba do půl metru pod nynějším povrchem. Aby se zjistilo, v jakém stavu dlažba je, byly již dříve provedeny archeologické sondy na třech místech. „Z provedených sond nelze odvodit přesný rozsah zachovalé dlažby a náklady na realizaci záměru, které budou stanoveny až po odkrytí panelů,“ konstatoval starosta města Petr Klimek (Bílovecká patnáctka).

Na zasedání se někteří zastupitelé vyslovili proti obnově nádvoří. Například podle Rudolfa Římana (KSČM) se musí počítat s tím, že kdyby se podařilo získat peníze na komplexní rekonstrukci zámku, padne tato nová dlažba za oběť. „Vždycky se staví nejdřív domek a potom okolí, a tady by to bylo opačně,“ upozornil Říman. Na jeho slova navázala také zastupitelka Sylva Kováčiková (SNK), která rovněž vyjádřila obavu, co udělá těžká technika se starou dlažbou.

I přestobyl ale záměr schválen a město čeká k samotné realizaci tohoto zamýšleného projektu ještě dlouhá cesta s nejistým koncem. Každopádně je v zájmu města zámek co nejvíce vrátit do povědomí lidí jako kulturní stánek. Oživení zámku je navíc stěžejním bodem Programu rozvoje města Bílovce na léta 2011 až 2014. „Nadále budou sledovány možné dotační příležitosti. O dalším postupu realizace akce, z dotace nebo s využitím vlastních zdrojů, rozhodne zastupitelstvo města po ukončení projektové přípravy akce,“ uzavřel starosta Petr Klimek.