Eduard Valeš pro Deník osvětlil, že náhrobní kameny jsou z nejstaršího, dnes již neexistujícího hřbitova v Bílovci, který byl zlikvidovaný na počátku 20. století. Asi do roku 2005 byly náhrobky u muzea v Bílovci.

„Když tam začali pracovat archeologové, tak byly kameny přemístěné do zámecké zahrady. Tam to pomalu podléhalo zkáze, tak jsme se dohodli s památkáři, že v letním kině uděláme lapidárium,“ řekl Eduard Valeš.

Město Bílovec má šest místních částí.
Město Bílovec načalo další století své historie

V místě jsou k vidění náhrobní kameny připomínající rodinu významného soukenického továrníka Karla Hirta, nedaleko stojící neobvyklý náhrobek ve tvaru pyramidy nechal vybudovat jiný továrník, pozdější dlouholetý purkmistr Bílovce Florentin Leicher pro svou milovanou ženu Susane.

Kastelán zámku Bílovec Eduard Valeš, jenž dával texty dohromady, k tomuto náhrobku, jenž byl z každé strany opatřený nápisem, uvádí jako zajímavost, že na jedné straně je vytesán nápis: Milovaná žena odešla 16. dubna 1821 ve věku 38 let a 25 dní.

O víkendu navštívila Novojičínsko velká skupina šlechticů z Rakouska, 8. května 2022 v Kuníně. Zámek Kunín.
Šlechtici na zámku: devět rakouských aristokratů dorazilo na návštěvu Kunína

„Ve věku své manželky se Florentin Leicher spletl a přidal jí čtyři roky. Podle matriky jí bylo třicet čtyři let,“ upřesňuje Eduard Valeš.

Další náhrobek připomíná Ferdinanda a Teresii Schenkovy. Byli spolumajiteli hotelu Pilsner Hof, který stával na bíloveckém náměstí, a jehož hostem byl také princ Eugen Habsburský.Náhrobky doplňuje starobylý městský chrlič vody, torzo kříže a bludný balvan.

Podle Eduarda Valeše snaha vytvořit lapidárium nepřišla vniveč. „Je k tomu cedule s texty, které jsem k tomu napsal a lidi, kteří čekají na prohlídku zámku tam chodí a čtou si to,“ poznamenal Eduard Valeš.

Lapidárium

je sbírka kamenných plastik a zbytků stavebních památek (z latinského lapis - kámen). Lapidária se původně nacházela v místech zaniklých osad z antické doby, byla upravena a zpřístupněna veřejnosti. Jsou hojně využívána i v současnosti. Zřizují se při muzeích, zámcích a hradech nebo na nalezištích či zrušených pohřebištích.