Obec s 2497 obyvateli je další zastávkou Deníku po obcích Novojičínska. Zaparkuji v centru u prodejny a vydávám se k hřbitovu, kde začíná cyklostezka k části Mořkova Nové domky. Překvapuje mě trochu, že hřbitov je bez stromů, evangelický, který je prakticky přes silnici, má po stranách několik vzrostlých jehličnanů.

Hned na okraji leží rovněž sportovní areál s fotbalovým hřištěm, vedle něj je dětské, víceúčelové i workoutové hřiště, které prakticky sousedí se základní školou. Nápaditá fasáda s čísly chemickými či matematickými značkami musí každého upoutat. Naproti školy stojí stará škola z níž je dnes obecní knihovna.

Mořkov je obec plná ulic a uliček, každá z nich má nějaké jméno.Mořkov je obec plná ulic a uliček, každá z nich má nějaké jméno.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Přicházím k okružní křižovatce a dávám se doleva ke kostelu svatého Jiří. Naproti je fara, o něco dál Katolický dům. Vracím se zpátky a okolo prodejny potravina a hasičské zbrojnice. Vedle ní je k mému překvapení Cukrárna U Rozárky. „To se na vesnicích jen tak nevidí,“ říkám si a prohlížím si napůl zděný dům a napůl dřevěnici.

Přecházím přes silnici, kde stojí atypická stavba se dvěma křídly. V ní sídlí obecní úřad, objekt zároveň slouží jako společenský dům. Hledím na velkoplošný letecký snímek Mořkova a v jednom mám jasno: „Tuhle obec dnes nemám šanci křížem krážem projít.“

Studénka je nejmladším městem v okrese Nový Jičín.
Nejmladší město na Novojičínsku se má kde rozvíjet. Vítejte ve Studénce

Pokračuji dál k ulici Za sušárnou a pokračuji ulicí U školky. V areálu školky je pusto a prázdno – vládní nařízení, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, totálně umrtvila dětský smích a štěbetání.

Obcházím školku a mířím k široko daleko známému Řeznictví Machač. Po cestě s údivem obhlížím zvláštně rostlé břízky v zahradě školky. Název ulice Mlýnská mě láká k dalšímu zkoumání. Po pár krocích přicházím k soutoku dvou menších toků. Manželský pár v zahradě potvrzuje mou domněnku, že jednomu z potoků se říká Králův.

Starostka Mořkova Ivana Váňová.
Kéž bychom už zahájili zvelebování obce, přeje si starostka Mořkova Ivana Váňová

Pokračuji dál, nakukuji do uliček a najednou si uvědomuji, že každá má nějaký název – Na Bochetě, Úzká, Polní, Malá strana, Řadová… Vracím se do centra kolem Domu pokojného stáří, zastavuji se u Pamětní lípy, zasazené k 100. výročí vzniku Československé republiky. Všímám si, že na prodejně COOP Jednoty visí další cedulka s názvem ulice. Je pochopitelné, že se jmenuje Obchodní. Zato vůbec nechápu, co může znamenat název další ulice, která vede k poště – Najštef.

Mořkov je obec plná ulic a uliček, každá z nich má nějaké jméno.Mořkov je obec plná ulic a uliček, každá z nich má nějaké jméno.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Vracím se k autu a Zuberskou ulicí pak jedu k autokempu. Auto nechávám u brány a jdu nad kemp. Přede mnou se rozprostírají okolní kopce, jako na dlani mám Velký Javorník s rozhlednou nebo štramberský Kotouč. Se zaujetím sleduji nějakého dravce, jak krouží nad polem a vnímám ticho a klid. Jdu zpátky. Brána do kempu je otevřená. I když není sezóna, e tady docela živo. Na venkovním tanečním parketu předvádějí své schopnosti dvě dívenky na bruslích, o něco níže na dětském hřišti, si hrají nějací kluci. Dívám se přes plot do areálu koupaliště, kde je nově postavené brouzdaliště pro malé děti. „Snad už ta letošní letní sezóna bude lepší, než ta loňská,“ vyslovuji v duchu přání.

Autokemp v Mořkově je v klidném pěkném prostředí.
Stany, karavany i chatky... O kemp v Mořkově v podhůří Beskyd je zájem

Od kempu se dávám směrem k vlakovému nádraží, odkud se dá jít na kopec Huštýn. Jdu aspoň kousek, nemám tolik času, abych šel až nahoru. Vidím ale, že pěkné počasí vylákalo do těch míst více lidí. Míjím ulici s pro mě poetickým názvem Pastelník, autem přejíždím ještě na dolní konec, odkud se vracím zpět. Pak už vyrážím podél cyklostezky směrem na Hodslavice, v části Nové domky se pomyslně loučím s obcí plnou uliček a názvů. Určitě se tam ještě vrátím – kvůli Huštýnu nebo kvůli koupališti.

Kaple Panny Marie Bolestné je kulturní památkou.Kaple Panny Marie Bolestné je kulturní památkou.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Kaple v ulici U Kaple

V ulici U Kaple v Mořkově stojí kaplička Panny Marie Bolestné. V kapli, kterou nechal postavit roku 1853 Jan Jeřábek, je uložen původní znak rodu vytesaný v kameni. Ten se dříve nacházel u vstupu do věže místního kostela svatého Jiří. V roce 1990 kaple prošla celkovou rekonstrukcí - objekt je kulturní památkou České republiky.

Fasádu základní školy v Mořkově zdobí také chemické a matematické značky.Fasádu základní školy v Mořkově zdobí také chemické a matematické značky.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Ve škole i ve školce se pořád něco děje

Základní škola v Mořkově kdysi byla v dnes již více než stoleté staré budově. Ta byla na konci 60. let minulého století rozšířená o dalších pět vzájemně propojených pavilonů. Součástí školy je také mateřská škola, jejíž budova stojí od počátků 70. let minulého století. Ředitelka ZŠ a MŠ Mořkov Yvona Šindlerová uvedla, že v posledních deseti letech nebyly letní prázdniny, kdy by se ve škole nebo ve školce nekonala nějaká rekonstrukce.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Stará škola prošla několika etapami rekonstrukce. Ty se týkaly kompletní revitalizace vnitřních prostor s cílem rozšířit počet odborných učeben, modernizace stávajících učeben a vytvoření prostor pro novou školní i obecní knihovnu. Byla provedena kompletní revitalizace pláště a střechy budovy včetně výměny oken a vznikly nové zpevněné plochy v prostoru školního dvora včetně parkoviště pro zaměstnance školy.

„Školní zahrada byla vybavena environmentálními a herními prvky za účelem podpory vzdělávání žáků v přímém kontaktu s přírodou. Pro letošní rok je v plánu rekonstrukce tělocvičny, v budoucnu bychom chtěli vybudovat nové učebny dílen v prostoru hospodářské budovy,“ sdělila Yvona Šindlerová.

Marie Hromádková vede kroniku Mořkova už déle než tři desetiletí.
Marie Hromádková píše kroniku Mořkova tři desetiletí. Před ní to odmítlo 10 lidí

Modernizací vnitřních prostor prošla nedávno také mateřská škola. Modernizace se týkala sociálního zázemí pro děti a kompletní rekonstrukce kuchyně i kuchyněk u jednotlivých tříd. „Současná situace, kdy mají rodiče zájem umístit své děti do školky i před dosažením tří let věku, si vyžádala přístavbu budovy a rozšíření o další třídu. Po dokončení výměny oken a dveří má budova školky také novou fasádu,“ doplnila ředitelka.

Na zahradě mateřské školy byly zastaralé kovové průlezky nahrazeny dřevěnými herními prvky, které slouží pro rozvoj pohybových aktivit dětí. Každá třída má k dispozici záhon pro vlastní výsadbu. „Do budoucna plánujeme vybudování krytého zázemí pro děti, které bude sloužit jako učebna v přírodě,“ uzavřela Yvona Šindlerová.

Mořkov je obec plná ulic a uliček, každá z nich má nějaké jméno.Mořkov je obec plná ulic a uliček, každá z nich má nějaké jméno.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Čestný občan Josef Černý

Vůbec prvním člověkem, jemuž obec Mořkov udělila čestné občanství je Josef Černý, jenž byl oceněn in memoriam při příležitosti jeho stých nedožitých narozenin. Hrdina II. Světové války bojoval v Sokolově i na Dukle. Po roce 1968 dával najevo svůj nesouhlas s okupací i se skutečností, že jeho spolubojovník Ludvík Svoboda vzal funkci prezidenta. Držitel Československého válečného kříže zahynul za nevyjasněných okolností 10. září 1970 pod koly vlaku na nádraží v Suchdole nad Odrou, když se vracel právě od generála Svobody. Titul čestný občan mu zastupitelé Mořkova schválili 16. listopadu 2016.

Z historie Mořkova

Mořkov.Mořkov.Zdroj: archiv obcePodhorský Mořkov se nachází v západním podbeskydí v nadmořské výšce 357 m. Začátky obce spadají do konce 13. století, a tím se řadí k nejstarším, ale i největším obcím novojičínského okresu. Za rok založení se považuje letopočet 1274, neboť historickým základem vzniku obce se stala lokalita „Muritz“ udělená v roce 1274 olomoukým biskupem Brunem manovi Mravíkovi lénem.

V dalších letech pak sdílí obec osudy panství štramberského, patřící pánům z Kravař. Na jejich listině se v roce 1411 poprvé objevuje název Morcov.

Roku 1531 zakoupili štramberský statek páni ze Žerotína a připojili jej k Novojičínskému panství. Za Žerotínů nastal rozkvět panství a zlepšily se i sociální poměry poddaných. Po dvou letech se panství rozdělilo na Starojičínské a Novojičínsko-Štramberské, přičemž roku 1558 se město Nový Jičín vykoupilo ze Žerotínova poddanství a za 39 000 zlatých získalo i Novojičínsko-Štramberské panství.

V 16. století je zaznamenán v obci svobodný dvůr, z něhož pocházel rytíř Jan Jerzabek z Mořkova a znak Jeřábků se zachoval v kapličce na u lici U kaple. Panství štramberské bylo vystřídáno panstvím novojičínským.

Ve znaku obce je v zeleném štítě se stříbrnou cimbuřovou hlavou stojící zlatý srnec.

zdroj: obec-morkov.cz a wikipedia.org

Slavní rodáci

Josef Černý (1916-1970) mořkovský rodák, účastník prvního československého armádního sboru v SSSR, nositel řádu Rudé hvězdy, čtyř československých válečných křížů a celé řady dalších válečných vyznamenání

Mořkov je obec plná ulic a uliček, každá z nich má nějaké jméno.Mořkov je obec plná ulic a uliček, každá z nich má nějaké jméno.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Zajímavosti

Klub českých turistů (KČT) Mořkov byl založen v roce 1973 při Tělovýchovné jednotě Mořkov. V současné době má místní organizace 102 členů, kterou řídí osmičlenný výbor. KČT Mořkov pořádá každoročně už několik desítek let na začátku května Pochod ‚Okolo‘ Mořkova. Trasy 35, 25, 16, 10, 5 km vedou mnohotvárnou krajinou podhůří Beskyd. Jsou vedeny převážně lesními cestami a pěšinkami, mají naše vlastní značení, zčásti vedou i po turistických značkách. Letošní už 46. ročník vychází na 8. května.

Jižním směrem od obce Mořkov se nachází přírodní rezervace Huštýn.Jižním směrem od obce Mořkov se nachází přírodní rezervace Huštýn.Zdroj: www.marokov.cz/Klára Bartončíková

Tip na výlet

Přes Mořkovský les na Huštýn
jižním směrem od obce Mořkov

Obec Mořkov leží na pomezí Lašska a Valašska, kde se otevírá Moravskoslezská brána, na niž navazují vrcholky Moravskoslezských Beskyd. Huštýn je přírodní rezervace, kterou najdeme jižním směrem od obce Mořkov v chráněné krajinné oblasti Beskydy a v oblasti zvané Mořkovský les. Přírodní rezervace, která je součástí naučné stezky Věrovické vrchy, se rozprostírá na severní stráni stejnojmenného vrcholku Huštýn.