Krajský úřad Moravskoslezského kraje zpracoval k 31. červenci předběžný odhad nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženého bleskovými záplavami. Celkem tato suma dělá 3 152 374 tisíc korun. Kromě státního majetku však utrpěl také obecní. Částky se zde pohybují v desítkách i stovkách milionů korun.

Největší náklady na obnovu vykazuje Nový Jičín. Obnova obecního majetku byla krajským úřadem vyčíslena na 218 943 tisíc kroun. „Povodeň napáchala nejvíce škod na městských komunikacích, následují mosty, mostky a lávky a nakonec městské objekty. Poškozena například byla i budova bývalé základní školy v městské části Žilina, kterou díky dotaci z Evropské unie hodláme přebudovat na chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Oprava škod potrvá ještě měsíce a věříme, že i díky podrobně spočítaným škodám se podaří získat finanční podporu vlády.“ sdělil tiskový mluvčí Nového Jičína Josef Gabzdyl.

Po Novém Jičíně následuje Fulnek, který velká voda zasáhla nenadále 2. července, s nákladem 109 650 tisíc korun na obecní majetek. Další obcí je Kunín s necelými 109 miliony. „Máme totálně vyplavenou čističku odpadních vod a kanalizační řad. Šatny tělovýchovné jednoty a hřiště dělají patnáct milionů, zámek asi deset. Uplavaly nám dvě lávky pro pěší. Je nutné opravit místní komunikace, chodníky, mateřskou školu, zdravotní středisko. Škody jsou na budově pošty a v podstatě na skoro celém obecním majeteku,“ vypočetla starostka Kunínu Dagmar Novosadová.

Téměř 82 milionů na obnovu obecního majetku budou potřebovat v Životicích u Nového Jičína. „Největší škody jsou na místních komunikacích i opěrných zdech. Mosty byly poškozeny všechny, z toho dva jsou zničeny úplně, taktéž tři lávky. Oprava dešťové kanalizace tvoří také velkou položku,“ informoval starosta Pavel Hasalík Jeseník nad Odrou tuto nešťastnou pětku uzavírá s nákladem na obnovu asi 46 milionů korun. I zde velká voda poničila z obecního majetku také komunikace. Mimo to vážně poškodila kulturní dům, sportovní areál, zdravotní středisko, obecní úřad, mateřskou školu a další objekty ve vlastnictví obce. „S kulturním domem jsme na mrtvém bodě a bude to jen otázka peněz. Ty škody jsou tam opravdu vysoké, blíží se pěti milionům korun,“ upřesnil starosta Tomáš Machýček.

Blesková povodeň však zdaleka nezpůsobila škody jen na obecním majetku. Někteří obyvatelé přišli o svůj domov zcela, a to buď při povodni nebo po čase z důvodu narušení statiky domu. Nejvyšší škody na majetku nepodniksajících osob mají Životice u Nového Jičína, kde odhadované náklady na jeho obnovu činí 181 067 tisíc korun. Jen v této obci bylo na začátku července vydáno osm demoličních výměrů. Po Životicích následuje Jeseník nad Odrou s 161 505 tisíci korunami. Téměř 82 a půl milionu korun tvoří náklady v Kuníně a 57 272 tisíc v Novém Jičíně. Skupinu uzavírá Šenov u Nového Jičína s necelými 40 miliony korun.