DOMY S HISTORIÍ

Ještě do konce druhé světové války, přesněji do roku 1945, mělo i toto náměstí svou severní stranu, kterou tvořily obytné domy s obchody v přízemí. V prvním domě nalevo před kostelem svatého Mikuláše se nacházela tiskárna Kleppich, jež tiskla podobné pohlednice, jako je ta na obrázku.

Při osvobozovacích bojích však byla všechna tato stavení vypálena do základů. Domy již nikdo znovu nepostavil, trosky se odklidily a na jejich místě vznikl parčík. Směrem k náměstí se tak odhalila celá strana kostela svatého Mikuláše.

V současnosti je na náměstí vyobrazena šachovnice a našlo zde své místo i sousoší, připomínající osvobození Sovětskou armádou z roku 1945 a období výstavby socialismu po roce 1945. V roce, kdy byla pohlednice pořízena, stála na náměstí také socha svaté Panny Marie, která je zobrazena jako Panna Marie Neposkvrněného Početí a svatý Jan Nepomucký. Po válce byly tyto sochy přemístěny blíže ke kostelu.

Informace byly čerpány z publikace Procházka starým Bílovcem.