Místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka připomněl, že jednání s NPÚ vedlo město loni na podzim. Důvodem umístění stromů na náměstí bylo poskytnout více stínu, vytvořit lepší mikroklima a také zlepšit zachytávání prachových částic,“ uvedl Ondřej Syrovátka.

Město po neúspěšných jednáních počítalo alespoň s variantou stromů umístěných ve velkých květináčích, které by umožnily alespoň částečný růst kořenového systému tak, aby stromy mohly co nejvíce plnit požadovanou funkci.

Snímek z archivního cvičení Safeguard na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově.
Byl by návrat vojáků do Mošnova přínosem? Není aktuální, ale budí silné emoce

„Tyto stromy by však nikdy nedosáhly takových rozměrů a kvality, jako stromy pevně zasazené do země, kde mají kořeny možnost volně růst. Proto jsme spolu s autory projektu rekonstrukce náměstí architekty Pekárem a Holánem ještě jednou požádali pracovníky NPÚ o zvážení našich argumentů. Ti své stanovisko přehodnotili a s umístěním stromů nakonec souhlasili,“ doplnil Ondřej Syrovátka s tím, že děkuje NPÚ za vstřícnost a ochotu nahlédnout na ochranu památek i z pohledu lidí, kteří je užívají k běžnému životu.

Stanovisko NPÚ se změnilo také díky postupně se měnícímu pohledu na zeleň a vodní prvky v infrastruktuře. Andrea Miczková, pracovnice NPÚ, uvedla, že Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži vydalo novou metodiku k takzvané modrozelené infrastruktuře, která více podporuje umísťování zeleně do center měst.

Slovenská strela hlásí vyprodáno.
Vyprodáno. Lidé rozebrali jízdenky na Slovenskou strelu i za čtyři tisíce

„Na jejím základě se nyní přikláním k vydání kladného stanoviska. Musí však být splněny určité podmínky, jako zajištění dostatečného a kvalitního prostoru pro nové dřeviny, například užitím prokořenitelných buněk a před samotným osazením dřevin je nutno počítat s provedením archeologického výzkumu,“ upozornila Andrea Miczková. Zároveň zdůraznila, že jediné místo, které k umístění stromů na náměstí připadá v úvahu, je prostor okolo morového sloupu, kde již stromy v minulosti stály, nesmí však být v kolizi s mariánským sloupem a průhledy na jednotlivé části náměstí.

Pro výsadbu stromů město nechá zpracovat projekt, k realizaci umístění stromů má dojít v příštím roce.

Areál Dolu Frenštát v polovině února 2022.
Těžba v Beskydech? Takto to nyní vypadá s likvidací Dolu Frenštát

Nové stanovisko památkářů vítají i obyvatelé Nového Jičína, kteří původní odmítavé stanovisko komentovali negativně na sociálních sítích. Nyní vyjadřují spokojenost, ale zároveň poukazují na to, že ve stanoveném místě okolo kašny nejsou umístěné lavičky, takže lidé by stínů stromů příliš nemohli využívat.