Den sociálních služeb pořádalo město Nový Jičín již poosmé, předcházela mu úterní putovní výstava Ligy proti rakovině, kterou mohli příchozí zhlédnout také ve středu, navíc mohli využít stanu, který nabízel vyšetření znamének a podobně.

Kromě toho, ti, kdo přišli na Masarykovo náměstí, mohli navštívit až pětadvacet stánků poskytovatelů sociálních služeb. „To, že je tady pětadvacet poskytovatelů sociálních služeb neznamená, že jde jen o pětadvacet poskytovaných služeb, každý poskytovatel může poskytovat služeb více. To, že je dnes plné náměstí znamená, že město Nový Jičín tyto poskytovatele podporuje, za co mu patří poděkování,“ řekl v úvodu Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, který akci spolufinancoval.

Starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák připomněl, že město dalo tento rok do sociální oblasti okolo pěti milionů korun. „Organizací, které tady dnes jsou, si moc vážím. Patří jim velký dík,“ sdělil mimo jiné Jaroslav Dvořák.

Na dotaz moderátora Karla Drbala z Ligy proti rakovině Co by popřáli klientům sociálních služeb, uvedl Jiří Navrátil, že by jim přál, aby lidé, kteří nyní v sociálních službách působí, v nich působili i nadále, starosta Dvořák by rád popřál, aby změnili svůj přístup někteří zastupitelé při schvalování financí do těchto služeb.

Po tomto úvodu již začal bohatý celodenní program, ve kterém se také představili jednotliví poskytovatelé sociálních služeb.