V rámci oslav Libhošť složil speciální komisi, která má jejich přípravu na starost. Realizace výstavy s názvem Historie a současnost Libhoště je naplánovaná na listopadu. „Touto výstavou chceme představit všechny složky, které v obci působí nebo zde působily, mateřská škola i základní škola,“ uvádí na nových webových stránkách obce předsedkyně komise Miloslava Blažková. Proto se obrací na zástupce organizací i škol, aby v přípravě výstavy pomohly. „Rádi bychom oslovili občany, kteří mají zájem se na této výstavě něčím prezentovat, aby také kontaktovali garanty výstavy. Přivítáme rovněž poznatky o složkách, které již zanikly, ale do naší historie patří a mohly by být opomenuty. Každá rada či pomoc je vítána,“ pokračuje Blažková.

Garanty výstavy jsou Veronika Blažková a Petr Genserek a právě na tyto členy komise se mohou lidé se svými náměty a požadavky obrátit. Libhošť není jediná obec slavící tak významné výročí na Novojičínsku. Šest set let staré první písemné zmínky si letos připomněli nebo připomenou také v Albrechtičkách, Hodslavicích, Veřovicích a Ženklavě.