Návrat orla skalního je takzvaným repatriačním projektem, jehož cílem je navrácení původních, člověkem vyhubených druhů do jejich přírodního prostředí. Odstartoval v roce 2006 a jeho autorem je Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně.

Na začátku prosince se v Bartošovicích, kde sídlí záchranná stanice ČSOP NJ, konala šestá pracovní porada, na které se analyzovalo dlouholeté úsilí a zároveň se i plánovaly další kroky. „Podrobně byly probrány jednotlivé roky realizace, osudy vypuštěných orlů skalních a vyhodnocena použitá metodika,“ uvedl manažer projektu a vedoucí stanice Petr Orel. Ve volné přírodě je momentálně díky lidem zapojeným do náročného projektu třináct orlů skalních. Čtyři další uhynuli a jeden musel být odchycen a zbytek života stráví v lidské péči.

Letošním rokem skončila první etapa projektu, a jak informoval Petr Orel, jeho smysl a cíle byly v této části naplněny. „Rokem 2012 začne druhá etapa projektu, kde počítáme s pokračováním všech zásadních aktivit, včetně vypouštění, ale především půjde o monitoring a managament nově vznikající hnízdní populace orlů skalních na území ČR. Rozsah prací bude do značné míry odvislý od finančního zajištění projektu,“ dodal na internetových stránkách projektu s tím, že roční náklady se pohybují kolem částky půl milionu korun.

Hlavním cílem projektu je vytvořit stabilní hnízdní populaci tak, jak to v Beskydech a Moravskoslezském kraji bylo v druhé polovině 19. století. Ornitologové předpokládají propojení se slovenskou populací. K tomu má pomoci i mladá orlí trojice vypuštěná v letošním roce. Jak se jim daří, vylíčil vedoucí bartošovické stanice. „Samice Sára byla naposledy lokalizována cca 150 km jižně od místa vypuštění, samice Tonička zůstává zhruba ve vzdálenosti 50km severním směrem a samec Urban se pohybuje v okruhu 15-30 km od vypouštěcí voliéry. Kdo má zájem více se v projektem seznámit, získá bohaté informace na www.orelskalni.cz.