Myšlenka na přesun a spojení mateřské školy s Jubilejní základní školou prezidenta Masaryka se vylíhla v hlavě starosty Trojanovic Jiřího Novotného. Důvody pro sloučení jsou podle něj nasnadě, ekonomické úspory a snažší adaptace předškoláků na školní režim.

Obec zažádala před časem o dotace na studii a projektovou dokumentaci, které pomůžou zjistit, zda-li by měl projekt přemístění školky naději na úspěch. „Budova školky je podle mě nedostačující. Ať už se budou dít jakékoli změny, nechci, aby se snížil komfort dětí,“ informoval Novotný. Umístění školky formou přístavby ke stávající budově základní školy by se neobešlo bez stavebních prací. Přístavbu mateřské školy by poté od základní školy oddělovala tělocvična. „To, co mě vedlo k úvahám o přesunu a spojení školky se školou je také fakt, že by rodiče vozili děti pouze na jedno místo. Děti by tak prakticky nepoznaly přechod mezi školkou a školou. Co se týká energetické, ale i ekonomické náročnosti, tak jedna budova je provozně vždy výhodnější, než dvě. Co bychom ušetřili na provozu, můžeme využít na vzdělávání dětí,“ rozvedl starosta.

Výhodu sloučení vidí Novotný i v provozu kuchyně, která je umístěna ve školce, ale vaří obědy i pro školu. Kuchařky tak ještě nedávno musely absolvovat nezáviděníhodný pochod s vozíky, často i v mrazech. Od minulého roku přepravu jídel zajišťuje obec. Avšak ani toto řešení není právě ideální. Kuchyně by se po zdárném realizaci projektu vrátila zpátky do školy.

Může se zdát, že starostův nápad vytrhne trn z paty jak školce, tak i škole. Na projekt se ale obyvatelé Trojanovic dívají různě. „Předstudie pomocí anonymního dotazníku prokázala, že je proti mému nápadu dost lidí. Studie se pořád zpracovává, ale mám už nějakou předběžnou statistiku, která ukazuje, že ne všichni s mým návrhem souhlasí,“ nastínil Novotný. Mezi možné oponenty starostova návrhu patří například i vedoucí učitelka mateřské školy Silvie Balcárková. „Školka je v nádherném prostředí, s nádhernou zahradou, a dle mého názoru je kapacitně dostačující,“ poznamenala učitelka k návrhu Novotného.