Za šest týdnů, kdy anketa běžela, obdržela radnice přes tři stovky nápadů, které poslouží jako inspirace pro další rozhodování. Nutno dodat, že některé návrhy byly opravdu trefné.

S iniciativou na pojmenování centra přišli sami občané, kteří po dokončení revitalizace začali na radnici spontánně posílat své návrhy názvů.

Vedení města se tato myšlenka zalíbila: „Naše centrum v mapách, navigacích ani propagačních materiálech nefiguruje, což by oficiální pojmenování změnilo. Kromě toho se domníváme, že vhodný název dotváří identitu místa. A protože centrum má být místem pro všechny, dostali všichni také možnost zapojit se do hledání jeho názvu,“ řekl starosta Kopřivnice Adam Hanus.

Nové centrum Kopřivnice den před otevřením - 26. října 2023.
Kopřivnice hledá název pro své centrum. Padají jména, jako Zátopek či Burian

Prostřednictvím elektronického formuláře se do ankety zapojilo 226 lidí, dalších 101 anketních lístků obdržela radnice v papírové podobě. Asi pět desítek respondentů uvedlo, že by nic neměnili a prostoru i nadále říkali centrum. Ostatní navrhli minimálně jeden název a někteří při tom vyloženě popustili uzdu své fantazii.

Vládnou osobnosti i lidové názvy

Velkou část nápadů tvořily názvy odvozené od místních rodáků a dalších známých osobností spjatých s Kopřivnicí, například náměstí Ignáce Šustaly, Hanse Ledwinky, Zdeňka Buriana, Josefa Jalůvky, Karla Lopraise, Hanzelky a Zikmunda, Milady Horákové, ale také Marty Gottwaldové.

Nechyběly samozřejmě ani různé obdoby pojmenování po Emilu Zátopkovi, jehož bronzová socha je jednou z dominant centra – náměstí E. Zátopka, Zátopkův kopec, Emilovo náměstí, Emilák, Emilplac, U Ťopka či Zátopa.

Revitalizace centra Kopřivnice - 2. ledna 2023.
VIDEO: Rekonstrukce, dlažba a beton. Tak teď vypadá centrum Kopřivnice

Někteří respondenti by do názvu zakomponovali rovněž Emilovu ženu Danu a jiní by volili obecnější variantu, a sice náměstí Rodáků či Srdce rodáků. Přestože veřejná prostranství nelze pojmenovat po žijících osobách, objevily se i návrhy jako náměstí Bratří Galiů, Čaníkova pýcha či různé podoby odkazující na autora projektu Kamila Mrvu.

Další velká skupina názvů vycházela ze jména Kopřivnice – například Koprcentr, Koprplan, Kopřovna, Koprum, KoprCity, KoprFórum, Koprplac, nebo odkazovala na místní automobilovou tradici – centrum Praesident, Tatraplac, náměstí Tatry, centrum Phoenix či dokonce Automobilová promenáda, náměstí Konstruktérů a náměstí Technologického pokroku. Několik návrhů směřovalo k historickému místnímu pojmenování Nový kopec a další zohledňovaly zdejší etnografický region – Lašské náměstí, Lašská promenáda.

Respondenti se nezdráhali zasílat ani negativnější návrhy, které často narážely na použitý stavební materiál - Betonové náměstí, Betonáda, Betonageplatz, Betonová džungle, Betonová pláň nebo Letiště.

Revitalizace centra Kopřivnice, 25. září 2023.
VIDEO: Tuny betonu a dlažební kostky v centru Kopřivnice. Děti se zabaví

Na druhou stranu nechyběly ani nápady vyloženě poetické jako Místečko krásy, náměstí Lásky, náměstí Zážitků, Otevřené srdce, náměstí Otevřené mysli či náměstí Všech dobrých lidí. Párkrát se objevil i název Olymp. Z vyloženě kuriózních návrhů lze zmínit Sheldon Square, Hvězdná brána, Kobrutalovo náměstí, Novojičínské náměstí nebo centRUM.

Návrhy se bude v následujících týdnech zabývat vedení města a projedná je Komise Rady města Kopřivnice pro rozvoj veřejného prostranství. Konečné slovo bude míst zastupitelstvo, které téma projedná na červnovém nebo zářijovém zasedání.