Lidé tak budou mít možnost pohlédnout do kostela prosklenými okny oratoře, tak jako to kdysi dělávali majitelé zámku, kteří sledovali bohoslužby z oratoře, kam se dostávali krytým schodištěm. „Očima majitelů zámku se mohou podívat do nádherného chrámu postaveného hraběnkou Walburgou a obdivovat například nástropní obraz slavného malíře Antona Koliga,“ podotkl Jaroslav Zezulčík.

O víkendu navštívila Novojičínsko velká skupina šlechticů z Rakouska, 8. května 2022 v Kuníně. Zámek Kunín.
Šlechtici na zámku: devět rakouských aristokratů dorazilo na návštěvu Kunína

Kastelán připomněl, že dřevěný spojovací most mezi zámkem a kostelem byl vybudován po stavbě kostela a s oratoří byl majiteli zámku využíván až do roku 1945. V padesátých letech minulého století byl most stržen a znovu postaven byl ve spolupráci obce a Muzea Novojičínska podle dobových fotografií v roce 2006. „Nynější otevření oratoře je umožněno na základě dohody s farností a Biskupstvím ostravsko-opavským a dotace, kterou poskytl Moravskoslezský kraj,“ dodal Jaroslav Zezulčík.

„Spojovací mosty mezi zámky a kostely se nacházejí asi na dvou desítkách míst v České republice. Mezi nejznámější náleží například zámky Manětín, Slatiňany nebo Jičín v Čechách. Ve většině případů jsou však spojovací mosty mezi zámky a kostely v současné době nefunkční. Oratoř kostela v Kuníně mohou turisté navštívit během prohlídek pokojů zámku, v měsících srpnu a září denně mimo pondělí,“ uzavřel Jaroslav Zezulčík.