O myšlence návštěvnického centra, jež by bylo zaměřeno na pokrývky hlavy všeho druhu, informovalo vedení města veřejnost již letos v dubnu. Nyní tento nápad dostává reálnější podobu a to díky získané dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 11,2 milionu korun, což představuje 92,5 procenta z celkových nákladů.

Návštěvnické centrum by mělo do budoucna podpořit Nový Jičín, jakožto město klobouků. Prostory pro tento záměr poskytne rohový dům na Masarykově náměstí, kde v roce 1790 zemřel rakouský vojevůdce Ernst Gideon von Laudon, a který je majetkem města. „Klobouky jsou symbolem Nového Jičína a nové centrum se ponese v jejich znamení. Návštěvnické centrum bude v přízemí a prvním poschodí, přičemž objekt bude bezbariérový a s výtahem,“ nastínil místostarosta Nového Jičína Vladimír Bárta.

Návštěvnické centrum nabídne turistům i občanům města možnost prohlédnout si původní kloboučnické stroje a mnoho nejrůznějších typů pokrývek hlavy, které si lidé budou moci sami vyzkoušet. Podle tiskového mluvčího města, Josefa Gabzdyla, bude v návštěvnickém centru pamatováno také na generála Laudona.

Město na projektu návštěvnického centra kooperuje jak s Muzeem Novojičínska, tak s kloboučnickou továrnou Tonak. „Naše spolupráce bude spočívat především v tom, že bychom vypůjčili část exponátů. V žádném případě však tento projekt neohrozí stálou expozici klobouků, která je vystavena v Žerotínském zámku,“ uvedla již v dubnu Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska. „Nápadů na spojení města s klobouky je dost. Například i střední část jednoho z novojičínských rondelů by mohla být v budoucnu osazena velkým kloboukem,“ dodal místostarosta Bárta.
V nejbližších měsících čekají zmiňovaný dům, který v minulosti sloužil jako zájezdní hostinec a později zde byl vybudován také druhý největší taneční sál na Moravě, rozsáhlé úpravy. Zatím tedy není jasné, kdy přijme návštěvnické centrum první zvědavce. „Vše je teprve na začátku, ale stavební práce proběhnou v příštím roce. Zprovoznění centra proto předpokládáme na konci příštího roku, případně začátkem roku 2011,“ doplnil Bárta.