Kromě toho chce muzeum realizovat průvodce po expozici pomocí MP3 přehrávačů. „Měl by být nejméně ve třech jazykových mutacích,“ nastínil záměry muzea jeho kurátor Radim Zátopek. Vplánu je také nový interaktivní projekt pro děti. „Ten bude mít podobu pracovního sešitu, kde si děti můžou zodpovědět na některé otázky, týkající se automobilů a historie značky Tatra,“ doplnil.

Především od získaných finančních prostředků se budou odvíjet další záměry jeho představitelů. „Jsou plány na rozšíření a doplnění expozice. Ty jsou ovšem zatím vplenkách a budou realizovány podle dalšího ekonomického vývoje,“ naznačil Zátopek.

Návštěvníci, kteří do Technického muzea zavítají, si však zpravidla stěžují na neúplnou sbírku automobilů. „Fyzicky sice existují vdepozitu, ale nejsou renovovány a vneposlední řadě pro ně nezbývá žádné místo vexpozici,“ uvedl kurátor muzea a dodal, že problémem bývá také velmi špatné klima vletních měsících zdůvodu vysokých teplot vexpozici. „Ty pak, zejména u starších lidí, mnohdy znemožní uskutečnit celou prohlídku expozice,“ poukázal.