Zaváděné poplatky jsou regulační, jejich smyslem je omezení nadbytečného čerpání zdravotní péče. Tak nějak zní odpověď ministerstva zdravotnictví na petici, kterou zorganizovala Anna Pešková zKopřivnice. Lidé skrze ni požadovali zrušení poplatku u lékaře a vnemocnici pro děti do 15 let, zrušení takzvané „třírychlostní“ rodičovské dovolené a zprůhlednění systému odměňování politiků a uzákonění povinného daňového a majetkového přiznání pro politiky.

Pešková sbírala podpisy po celé republice. „Obeslala jsem deníky a dá se říct, že tam, kde to vyšlo, tak se lidi připojili. Jsou tam podpisy zLibereckého kraje, Karlovarska, Havířova, Plzeňska,“ vzpomínala Pešková.

Na část petice, která se týkala poplatků u lékaře, zareagovalo ministerstvo zdravotnictví. „ O vyjmutí dětí do patnácti let zpovinnosti hradit regulační poplatky ministerstvo zdravotnictví neuvažuje. za ně hradí tyto poplatky jejich zákonný zástupce a on také rozhoduje o tom, kdy a jakým způsobem bude dítě zdravotní péči čerpat,“ napsal Peškové mimo jiné náměstek pro zdravotní pojištění Pavel Hroboň stím, že signatáři petice danou situaci pochopí.

Pešková však sjeho vysvětlením nesouhlasí. „Vůbec se nebudu divit, když ženy budou nyní chtít rodit doma, nebo budou utíkat znemocnic, protože budou chtít omezit „nadbytečné čerpání zdravotní péče“ jak to ministerstvo nazývá,“ poukázala stím, že ona sama bude od ledna využívat služeb jen těch lékařů, kteří nebudou poplatky za její děti vyžadovat.