„Komunikace první třídy vstupuje do města jako dvoupruhová a následně se rozšiřuje na čtyři jízdní pruhy. To řada řidičů využívá pro předjíždění a často zde dochází k překračování předepsaného rychlostního limitu 50 km/h," uvedl Milan Matonoha, referent odboru investic a rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm.

Čtyři bezpečné přechody

Projekt zahrnuje realizaci bezpečného přecházení pro chodce po této komunikaci, bude se jednat celkově o čtyři přechody pro chodce!

Situační výkres přechodů na frenštátské komunikaci.Situační výkres přechodů na frenštátské komunikaci.Zdroj: MěÚ Frenštát p. R.

„V rámci stavby dojde k úpravě tří stávajících přechodů a nahrazení jednoho přechodu za bezpečné místo pro možnost přechodu přes komunikaci. Také bude snížen počet jízdních pruhů na dva v místě přechodů pro chodce. Samozřejmostí je i zajištění bezbariérového pohybu osob pohybově či zrakově postižených,“ upřesnil Milan Matonoha.

Klíčová komunikace ve Frenštátě projde úpravami.Klíčová komunikace ve Frenštátě projde úpravami.Zdroj: MěÚ Frenštát p. R.

K tomu všemu přispěje také zkrácení délky přechodů pro chodce a jejich osvětlení. Ke zvýšení celkové bezpečnosti a plynulosti dopravy na komunikaci povede i vložení samostatných odbočovacích pruhů pro odbočení vlevo.

Výše přiznané dotace z IROP Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 2 375 tisíc korun. Celkové náklady projektu jsou odhadovány ve výši 3,1 milionů korun. Předpokládaný termín realizace projektu je do konce roku 2021. „V nejbližší době proběhne výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a dle výsledku by samotná realizace mohla proběhnout v druhé polovině letošního roku,“ uzavřel Matonoha.