Po několik měsíců bylo v Kopřivnici možné vidět pracovníky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim, kteří prováděli vrtné práce na deseti vytipovaných lokalitách. Od začátku srpna jsou tyto práce minulostí. Projekt Odstraňování starých ekologických zátěží, který se zabývá monitorováním bývalých skládek, však zdaleka není u konce.

Podle informací radnice pracovníci zmíněné firmy v polovině července provedli posledních deset vrtů, tentokrát v lokalitě Pod Břehem, jež se nachází pod Velovou v jedné z místních částí města, Lubině, kde byl v minulosti ukládán nebezpečný odpad. Přestože odběr vzorků komplikovala jílovitá struktura půdy, nakonec se vše zdařilo. Výsledky navíc ukázaly, že toto místo není nebezpečné.

„Z dosavadních zpracovaných výsledků devíti skládek vyplývá, že až na skládku kalů u Bubla ranče, kterou firma doporučuje zakrýt, aby nedocházelo ke kontaminaci spodní vody, stačí bývalé skládky pouze monitorovat,“ uvedla kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková s tím, že firma městu doporučila monitoring, aby se ještě jednou ověřily jimi získané výsledky. „Pokud podle firmy dojde k potvrzení jejich stanovisek, můžeme práce ukončit,“ doplnila mluvčí vzápětí, s tím, že na většině lokalit jsou stejně dosud neobdělávané louky, u kterých zatím nikdo nepočítá s nějakou změnou využití.

Městu tak na bedrech zůstává jen jeden velký problém, a to v podobě skládky u zmíněného Bubla ranče. Kvalitní zabezpečení místa bude velmi nákladné. Město chce finance nutné na práce získat pomocí dotace. Ta byla v červenci již podána. „Žádost o dotaci jsme již předali na Státní fond životního prostředí, konkrétně to bylo třináctého července,“ prozradila Petříčková a pokračovala: „S největší pravděpodobností v listopadu bychom mohli vědět, zda dotaci získáme. Pokud ano, zahájíme práce na smlouvě a zhruba v prvním čtvrtletí příštího roku by se mohla začít připravovat veřejná zakázka.“

Pokud město na dotaci dosáhne, nebude zabezpečení problematické skládky již nic stát v cestě. Pozemky, které město ještě na začátku roku nevlastnilo, jsou totiž již jeho majetkem. „Po červnovém zastupitelstvu, kde se zástupci města shodli, že je potřeba se skládkou okamžitě začít něco dělat, byl schválen odkup pozemků postižených kaly. Město je v současnosti již jejich vlastníkem,“ uzavřela Petříčková.