Lávku, jež spojuje ulice Hřbitovní a Luční s ulicí Slezskou v Novém Jičíně museli uzavřít strážníci městské policie na pokyn odboru obecního podnikání městského úřadu. „Na malém mostku došlo k propadu částí asfaltu do potoka a v lávce se utvořily díry. Hrozí tu nebezpečí úrazu,“ uvedl Petr Bittner z výše zmiňovaného odboru. Rekonstrukce, která vyjde na 1,6 milionu korun začala hned po zjištění havárie a potrvá asi dva měsíce.

V plánu je výměna a oprava poškozené ocelové části konstrukce, odstranění starého nátěru a nátěr nový. „Nosná konstrukce včetně zábradlí a betonových patek, zůstane na místě samém. Nebude se demontovat ani jinak výškově upravovat. Průtočný profil pod lávkou zůstane ve stávající výšce po celou dobu opravy i po rekonstrukci. Pod lávkou bude postavena pouze pomocná konstrukce, lešení, pro provádění výše uvedených prací,“ doplnil Petr Bittner.