„Plocha na břehu Čerťáku, na které byla nově vysetá tráva, je ohraničena páskou. Prosíme, nevstupujte na ni a nechte trávu vyrůst. Město nechalo trávu zasadit už vloni na podzim. Terén ale záhy poničili motorkáři, cyklisté, ale i koně. Proto se prostor nad oblázkovou pláží musel znovu upravit a zatravnit,“ stojí v žádosti na vysvětlenou.