Problém nedostateku všeobecných sester se projevuje již několik let a souvisí s novým vzdělávacím systémem a finančním ohodnocením profese, které je neodpovídající. Nemocnice se proto snaží vyjít svému personálu maximálně vstříct. Nejinak tomu je i v případě bílovecké nemocnice, která si sice na nedostatek lékařů nestěžuje, ale zároveň pozoruje nedostatek všeobecných sester.

Jedním z opatření nemocnice v Bílovci je i nábor nových perspektivních odborných sil v posledních ročnících zdravotnických škol a fakult. „Těmto lidem vedení nemocnice nabízí nejen umožnění a financování dalšího studia při zaměstnání, ale také ubytování zdarma a bezúročné sociální půjčky,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Marie Dlabalová. „Situaci u nás nevidím nikterak kriticky, zvládáme to, snažíme se zabezpečit provoz bez nadměrné zátěže zaměstnanců a určitě to není na úkor péče o pacienta,“ ujistil primář chirurgie Václav Kameníček.

Stav lékařů v nemocnici je podle Dlabalové v současnosti stabilizovaný a nedochází k omezení plánovaných či akutních výkonů, ani k neúnosně dlouhému čekání pacientů. „Co se týče naší nemocnice, tak bych ještě přidala horší dopravní dostupnost Bílovce. Některé spoje už nejezdí ve večerních hodinách, o víkendu nejezdí vůbec, nebo jen omezeně. Ale snažíme se vše zvládnout tak, aby péče o pacienta byla kvalitní a podle standardů,“ konstatovala náměstkyně nelékařských oborů Miloslava Sachová.

Bílovecká nemocnice soustřeďuje péči do oddělení chirurgie, interny, meziooborové Jednotky intenzivní péče a oddělení následné péče. Tam bylo jen v loňském roce přijato 644 pacientů, pacienti z chirurgie nebo interny tvořili třetinu. Oddělení následné péče slouží převážně i pacientům z okolních nemocnic, jako je nemocnice v Ostravě, v Novém Jičíně a v Opavě.