Sváčkovi zůstali doslova v šoku, když se před pár týdny vrátili z nákupů a návštěvy domů do Jeseníku nad Odrou. „Byl tady náš kluk a brečel. Říkal, že přišli exekutoři, že je nechtěl pustit, ale oni šli dál a olepili nám majetek,“ začala vyprávění Jiřina Sváčková.

Podle spisu, který má k dispozici, postupoval exekutor Tomáš Vrána z Přerova na základě exekučního příkazu na povinného Vlastimila Sváčka, syna manželů. „Jenže kluk tady už tři roky nebydlí. Občas akorát přijde na návštěvu,“ pokračovala Sváčková. To také potvrdil starosta Jeseníku nad Odrou. „Má už delší dobu vedeno místo pobytu na adrese obecního úřadu,“ sdělil Machýček.

Na mnoha věcech v domě Sváčkových tak jsou dnes žluté štítky s nápisem Exekučně zabaveno s datem 18. listopadu 2011, kulatým razítkem a jakýmsi znakem, což snad má být podpis. Oblepené jsou skříně, postel, televize lednice a podobně.

„Televizi manžel dostal od dcery k sedmdesátým narozeninám. Ty měl v srpnu po povodních, Pračku a plno dalších věcí jsme koupili z peněz, které jsme dostali od obce. Z těch věcí, které nám zabavili, klukovo nic není. Vždyť jsme to dostali, nebo vzali na půjčky, už když tady nebydlel,“ snažila se Jiřina Sváčková vysvětlit, že podle ní na zabavení zmíněných věcí exekutor nemá nárok. „Vzali mi pilu, kterou jsme si koupil a zabavili traktorek, ale ať. Ale ten zbytek? Nemají absolutně žádný charakter. To jsou obyčejní zloději. Už si připadám jako po osmačtyřicátém roku, taky přišli a všechno vzali, neskrýval rozhořčení Břetislav Sváček.

Jeho manželka stále nemůže uvěřit tomu, že si někdo mohl dovolit jen tak porušit jejich právo na nedotknutelnost soukromí. „Vždyť my jsme nebyli doma, jak si mohli dovolit tady vejít. Volala jsem pak policajty, ale ti mi řekli, že jsou na ně krátcí,“ řekla rozčíleným hlasem Jiřina Sváčková. „Já bych je dovnitř nepustil. Tady neměli co dělat,“ přidal se k ní manžel.

Listina základních práv a svobod v Hlavě druhá - Lidská práva a základní svobody, Oddílu prvním - Základní lidská práva a svobody, mimo jiné praví: Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Také exekuční řád se zmiňuje o dodržování práv: Pověřený exekutor postupuje při provádění, exekuce rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.

K tomu, proč vykonavatel exekuce postupoval, jak postupoval, se ale exekuční úřad konkrétně nevyjádřil. „Pouze obecně Vám mohu uvést, že soupis movitých věcí povinného probíhá v místě, kde povinný bydlí, zdržuje se a má umístěny své movité věci. Přítomnost třetích osob, ani vlastníků nemovitosti není zákonem vyžadována,“ uvedl v odpovědi na dotazy Deníku, David Tala, mluvčí Exekutorského úřadu v Přerově.

Manželé Sváčkovi podali návrh na vyřazení svého majetku z exekuce pět dnů po návštěvě exekutora. „Vlastnictví věcí pojatých do soupisu, pokud patří třetí osobě, musí tato třetí osoba prokázat soudnímu exekutorovi návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 exekučního řádu. Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí činí 15 dnů ode dne doručení návrhu. Dále dochází k doručování této písemnosti navrhovateli. Věci, které si třetí osoba pořídí z prostředků fondů či nadací či jsou darovány, nejsou dle zákona věcmi, které nelze exekucí postihnout. U těchto věcí platí obdobný postup viz výše, to znamená je potřeba prokázat návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu, že vlastníkem věcí není povinný,“ zmínil se dále k exekučnímu procesu Tala.
Sváčkovi tak čekají, jak exekutor rozhodne a přitom nevěřícně kroutí hlavami nad naším právním systémem. „Sotva jsme se z té povodně vzpamatovali, tak přijde exekuce a vezme mi to,“ uzavřela Sváčková.