Kopřivnické skautské centrum Vanaivan jsou nejlépe investované evropské peníze. Myslí si to široká veřejnost, která se letos na podzim zúčastnila hlasování v anketě nazvané Nej kačka z Evropy.

V pořadí vůbec první ročník ankety vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. „Rozhodli jsme se mezi lidi dostat výsledky toho, co děláme, a kde se v našem kraji v dobrém objevují výsledky dotací. Proto jsme uspořádali soutěž pro lidi, aby si vybrali, kde oni sami vidí nějaký přínos či který projekt se jim zdá nejzajímavější,“ informoval manažer vnější komunikace regionální rady Michal Sobek. Soutěž probíhala na internetu a mezi lidmi zaznamenala značný úspěch. „V průběhu jednoho měsíce hlasovalo kolem osmi tisíc osmi set lidí,“ prozradil Sobek.

Hlasující měli na výběr celkem z patnácti projektů, o nominaci do ankety pak rozhodla sama regionální rada. „Protože projektů podpořených z Regionálního operačního projektu Moravskoslezsko jsou stovky, museli jsme vybírat tak, aby to bylo pro lidi přehledné,“ nastínil výběrová kritéria Sobek a pokračoval: „Aby si mohli jednoduše vybrat a říci, že tohle se jim opravdu líbí. Nakonec jsme zvolili celkem patnáct projektů, všechny s celkovými náklady nad deset milionů korun.“ Podle slov Sobka brala rada ohled také na zaměření projektů, protože evropské peníze se uplatňují v mnoha oblastech. „Značnou roli sehrálo také teritoriální vymezení projektu. Snažili jsme se, aby byla anketa celokrajská a lidi to k projektům neměli daleko,“ uvedl Sobek.

Jako nejzajímavěji a nejúčelněji investované peníze si lidé zvolili již zmíněné skautské středisko Vanaivan. To v Kopřivnici slouží nejen samotným skautům, ale také široké veřejnosti. Z úspěchu rok staré základny měli kopřivničtí skauti velkou radost. „Za výsledek jsme opravdu rádi,“ potvrdil manažer projektu Zdeněk Michálek. „Jde totiž nejen o prestiž a dobrou reklamu pro další využití našeho centra, ale zejména o potvrzení toho, že náš projekt byl smysluplný,“ doplnil Michálek vzápětí. Další možnost zapojení se do příštího ročníku ankety budou mít skauti již příští rok. Získali totiž další dotaci, jež tentokrát zajistí vybudování areálu kolem Vanaivanu. „Ze získaných peněz máme v plánu vytvořit areál zdraví, který bude samozřejmě otevřen i veřejnosti,“ nastínil Michálek. „Bude tam například lanové centrum, hlediště s pódiem pro pořádání festivalů, sklad materiálu a mnoho dalších věcí,“ dodal vzápětí.

Zájem o anketu způsobil, že regionální rada plánuje její zopakování. „Určitě u Nej kačky zůstaneme, protože je to způsob, jak získat zpětnou vazbu od lidí. Nevím, zda tato soutěž zůstane ve stejném formátu, ale určitě se v nějakém podobném příští rok opět zopakuje,“ uzavřel Sobek.