Příborský kostel Narození Panny Marie je zajímavý nejen svou architekturou, ale také ohromuje svou výškou. Věž s křížem má úctyhodných 54 metrů a jsou z ní úchvatné rozhledy na Příbor i jeho okolí. A to je důvod, proč málokdy odolám a je-li ta možnost, vydávám se do kostelní věže. Nejinak tomu bylo i při letošním Dnu evropského dědictví.

Už před vchodem do kostela mě vítají dvě dívky zahalené v dlouhých pláštích s kapucemi na hlavách a dávají mi do ruky list se stručnými dějinami kostela. Vydávám se hned k bočnímu vchodu a po chvilce vstupuji na úzké kovové točité schodiště kostela, jehož základ vznikl zřejmě již před rokem 1251.

Cesta nahoru je trochu komplikovaná, neboť dolů schází asi deset lidí. Raději se vracím na začátek schodiště. Asi po desíti minutách jsem konečně nahoře. Počasí přeje krásným rozhledům na Příbor i do dálky.

Najednou slyším zajímavé vyprávění o zvonech ve věži. Na mé přání mi Vojtěch Monsport zopakuje, co povídal a ještě přidává něco navíc. Dozvídám se, že zdejší zvony se jmenují Anděl Páně, Matka Boží, Barbora, Svatá Anna a pak je tady i umíráček. „S ním se vždycky zvonilo, když někdo ve městě zemřel," připomíná obecně známou skutečnost Vojtěch Monsport a dodává, že naposled zvonil umíráček na kostele Narození Panny Marie asi v roce 1978.

Nejmenším zvonem je svatá Anna. Je na něm nápis, že byl ulitý roku 1655 a byl přelit v roce 1879. Další dva zvony jsou podle Vojtěcha Monsporta poměrně nové. Důvodem byla II. světová válka a tehdejší rekvírace zvonů, které Němci odváželi a nechávali je přetavit, aby měli materiál na výrobu zbraní. „Ty dva zvony byly ulité za války ve Vítkovicích," říká Vojtěch Monsport a dodává, že před válkou bylo ve věži šest zvonů.

„Pět z nich, kromě nejmenšího, Němci nechali odvézt. Největší zdejší zvon je Matka Boží. Ten se našel rok po válce v Hamburku. Poznali ho podle toho, že je na něm nápis Ecclesia Priboriensis, neboli Farnost Příborská," doplňuje Vojtěch Monsport s tím, že zvon Matka Boží byl do věže znovu instalován v květnu 1947. Je vyrobený v roce 1629, čímž je zároveň nejstarším zvonem ve věži.