Se svými plány seznámí vedení města obyvatele na veřejném setkání, které se uskuteční zítra, ve středu 23. října. Příchozí se mohou těšit na ukázku plánovaných úprav veřejných prostranství v lokalitě známé jako Trappes.

„Cílem rozpracovaného investičního záměru je úprava a doplnění stávajících komunikací, navýšení počtu odstavných a parkovacích stání, úpravy zeleně a veřejného osvětlení v okolí ulice Družební," uvedl starosta města Josef Jalůvka, který současně všechny zájemce pozval na setkání, jež se uskuteční od 15.30 v konferenční místnosti v 10. patře kopřivnické radnice.

Nejen zvýšení počtu míst k parkování v lokalitě, která po tom již spoustu let volá, ale také další změny na sídlišti jsou součástí projektu Regenerace sídliště Sever, která probíhá již od roku 2004 a do které se do této chvíle investovalo přes 30 milionů korun. Více než polovinu částky kryly dotace ministerstva pro místní rozvoj, které se městu podařilo získat v letech 2004, 2005, 2008 a 2010.

„Díky těmto prostředkům vznikly na Severu již desítky parkovacích míst, dětské hřiště, cyklostezka, krytá kontejnerová stání, byl doplněn mobiliář či obnovena zeleň," sdělil kopřivnický starosta s tím, že harmonogram úprav se odvíjí od důležitosti a také od aktuální situace v daném roce.

Na závěr dodal, že celkové náklady na kompletní regeneraci zástavby byly odhadnuty na tři sta tisíc korun, a proto se radnice hodlá i v příštích letech ucházet o nejrůznější dotace. Lokalita Trappes nebude jediná, o které se bude tuto středu mluvit.

„Jelikož se ukázalo, že kritickou oblastí z hlediska parkování a dopravní obslužnosti je rovněž okolí ulice Kadláčkovy a kasáren, připravuje radnice v současnosti projekt s pracovním názvem Regenerace sídliště Sever 2, v rámci něhož bude možné čerpat dotace i na regeneraci této přilehlé lokality," sdělila tisková mluvčí města Lucie Petříčková.