Největší část milionové částky každoročně „spolyká“ provoz kopřivnického kulturního domu. Ten v občasné době provozuje Cestovní kancelář Agentura Fox, s.r.o. V provozu nemá pouze kulturní dům, ale také kopřivnické kino Puls. „V letošním roce právě cestovní kancelář Agentura Fox na provozování obou zmíněných zařízení od města obdržela částku sedm milionů osm set osmdesát tisíc korun,“ informovala kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková. Další milionové částky město poskytlo na provoz kopřivnických muzeí nebo například městské knihovny. „Regionální muzeum Kopřivnice o.p.s. na provozování městských expozic v Šustalově vile, Muzeu Fojtství a expozici Emila a Dany Zátopových získalo dva miliony tři sta třicet tisíc, na provoz městské knihovny pak město vyhradilo částku tři miliony osm set padesát jedna tisíc,“ prozradila konkrétní sumy Petříčková.

Město při rozdělování peněz musí počítat také s opravami či nenadálými opravami městského nemovitého majetku a mnoho dalších věcí. „Nemálo peněz spolykají také další výdaje, ať už na plánované opravy či havarijní opravy nemovitého majetku a obnovu movitého majetku kopřivnického kulturního domu,“ prozradila Petříčková a pokračovala: „Jen v loňském roce vydalo město na tyto účely téměř šest milionů.“

V roce letošním nejvíce peněz obdrželi, kromě provozovatele kulturního domu, muzeí a knihovny také osvětová beseda Mniší a stejné zařízení ve Vlčovicích. Příspěvky mají oběma objektům zajistit provoz a akce.

Částka, kterou město na kulturní dění z rozpočtu vyhrazuje se rok od roku liší. Jak vysvětlila kopřivnická tisková mluvčí: „Na provoz a akce město vyhrazuje částku meziročně srovnatelnou. Je samozřejmě pokaždé ovlivněna ekonomickým vývojem. Proměnlivá je zejména částka na opravy a investice.“ Svá slova následně mluvčí potvrdila skutečností, že například v roce 2010 byla realizována digitalizace kina PULS včetně 3D technologie, což částku značně navýšilo.

Přestože poskytované peníze dosahují závratných výšin, na každou organizaci či spolek se bohužel nedostane. „Rozdělování peněz je jednoduché. Provozovatele kulturního domu město vybírá na základě výběrového řízení na delší období. Dále město každým rokem vyhlašuje dotační programy. Na základě těchto vyhlášených programů jednotlivé spolky a organizace mohou žádat o dotaci,“ uvedla Petříčková a dodala: „V každém roce bohužel podané žádosti převyšují finanční možnosti města.“