Napříkald v jeseníku nad Odrou podle tamního starosty Tomáše Machýčka chybí autobusový spoj, který by jel na takzvanou nultou vyučovací hodinu do Nového Jičína. „Žáci jsou v Novém Jičíně v šest hodin a školy ještě nejsou otevřené,“ vysvětlil Machýček a dodal, že rovněž chybí noční vlakové spoje pro návrat z odpoledních směn.

Přestože se Jeseník nad Odrou snažil o přidání zmíněného ranního spoje dopravce obci nevyhověl, zato krátce po připomínkování alespoň posílil „školní“ spoj, který jede z obce v 7.15 hodin. „Dopravní obslužnost stojí obec ročně přibližně sto tisíc korun,“ sdělil Machyček.

Naopak například v Kateřinicích, u nichž by se vzhledem k jejich poloze daly očekávat problémy s dopravní obslužností nic takového nezaznamenávají. „V současnosti obec nemá žádné požadavky na zvýšení dopravní obslužnosti. V minulosti jsme postoupili tehdejšímu dopravci Connex Morava žádost našich občanů o prodloužení linek do zóny Kopřivnice – Dura. Od dopravce jsme ale neobdrželi žádné stanovisko,“ uvedl starosta Kateřinic Vladimír Londin a doplnil, že Kateřinice zaplatí za ostatní dopravní obslužnost zhruba 32 tisíc korun ročně.

Přečtěte si také:

Nový Jičín autobusové linky rušit nebude
Bude hromadná doprava v Kopřivnici?
Obyvatelé Tísku jezdí raději auty
Ve Frenštátě jsou se spoji spokojení