„Otevřeny tak bude například jednací místnost rady města,“ uvedl Jiří Moskala, tajemník studéneckého úřadu. Tím však výčet zařízení nekončí. „Lidé nebudou mít možnost seznámit také s provozem a činností Městského kulturního střediska Studénka, případně navštívit vysílací studio TV Odra nebo prostory v Dělnickém domě,“ doplnil Moskala.

V tento den bude pro všechny návštěvníky zajištěn i vstup zdarma do Vagonářského muzea nebo místního krytého bazénu. „Rovněž na veřejném bruslení na zimním stadionu se vstupné ve stanovený čas platit nebude,“ připomněl tajemník a dodal: „Před městským úřadem pak bude přítomna dvoučlenná hlídka Městské policie Studénka, která bude připravena zájemce z řad veřejnosti seznámit s vybavením služebního vozu, s výstrojí strážníků, například s donucovacími prostředky. A vozidlo městské policie bude sloužit pro předváděcí jízdy pro děti.“

Den otevřených dveří doplní svým vystoupením žáci ze Základní umělecké školy J. A. Komenského.