Některé vlastní samotná města, jiné jsou v rukou soukromníka, často přespolního, který osud – mnohdy architektonických skvostů – nemá mírně řečeno na programu dne. Na dnešní tematické straně představujeme některé z nich.

Tabačka, Hückelovy vily, Tonak a další objekty

NOVÝ JIČÍN (edm) – Podobně jako před pár lety řešili příborští zastupitelé, zda odkoupit místní kulturní stánek, stojí před stejným rozhodnutím ti novojičínští. Zdejší hotel Praha můžou výměnou za Mendelovu střední školu získat darem. Odpověď na otázku, zda se vyplatí tuto nabídku přijmout, nezná momentálně nikdo. Na území města jsou však momentálně jiné a viditelnější neduhy.

Bez jakýchkoliv diskusí tím do očí bijícím je areál bývalé tabačky. Stejně jako se ještě před nedávnem vydávali záchranáři trénovat se psy do sutin v areálu bývalé šenovské vojenské posádky, kde dnes stojí Tesco, možná se do tabačky budou brzy sjíždět botanici. Možná tomu ale bude jinak. „Na konci příštího roku chceme otevřít první etapu," řekla minulý týden zastupitelům za majitele Gabriela Hlavsová z Mocero reality s tím, že potřebná povolení má firma mít.

Dlouholetou bolístkou na území města jsou také stále chátrající Hückelovy vily nebo nevyužitý brownfi eld bývalé části továrny Tonak v Bezručově ulici, který momentálně slouží jako parkoviště. Ani dlouholeté vlastnictví J-klubu městem nevyřešilo jeho zoufalý stav, a objekt tak po nedávném navrácení státu jde na podzim do prodeje.

Česká beseda je dnes prázdná a hledá kupce

BÍLOVEC (sim) – Budova České besedy v Bílovci je už téměř tři čtvrtě roku opuštěná. Letos v únoru se z tohoto historického objektu odstěhovala jídelna a školní družina, která zde fungovala mnoho let.

Beseda, která je spjata s historií města i s národní identitou, byla původně jako Matiční dům otevřena v roce 1931. Díky jejímu vzniku došlo k posílení české menšiny ve městě. Čeští obyvatelé se zde setkávali a trávili svůj volný čas. Objekt pak po válce fungoval například jako Hospodářský úřad, Dům osvěty nebo Okresní dům pionýrů a mládeže.

V roce 2006 chtěli budovu koupit developeři, již v Bílovci hledali místo pro stavbu marketu. Chtěli ale budovu zbořit, což popudilo místní občany. „Petici, vyzývající vedení města k zachování budovy, podepsalo několik set občanů a vedení města od záměru prodat budovu odstoupilo. Následně vznikla snaha o zápis do seznamu chráněných kulturních památek, která však úspěšná nebyla, a Národní památkový ústav dne 26. června 2008 nedoporučil budovu zařadit na seznam kulturních památek," píše v letošním letním čísle zpravodaje Zdeněk Kuchta. V roce 2010 chtěl budovu koupit a následně v ní vybudovat hotel s tenisovými kurty Petr Klimek. I když vyhrál výběrové řízení, nakonec od svého záměru ustoupil. Najít jiného kupce, který by akceptoval požadovanou cenu a to, že budova musí zůstat zachována, se zatím nepodařilo. Budova tak stále čeká na své využití a bohužel chátrá.

Odry dotaci nezískaly

ODRY (sim) – Budova rozestavěného kina na ulici 1. máje je snad prokletá. Městu se stále nedaří získat dotaci na to, aby ji přestavělo na dlouho plánované Centrum veřejné správy. Budova kina je rozestavěná od počátku devadesátých let a po dlouhých letech soudních tahanic s původním vlastníkem ji konečně dostalo město. Vymyslelo, že tam budou policisté, pobočka úřadu práce, zkrátka Centrum veřejné správy. Poprvé Odry žádaly o dotaci neúspěšně v roce 2010. Letos město podalo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko znovu. Bohužel však neúspěšně. „Přikládali jsme tomu velkou váhu. Osobně si myslím, že tento projekt měl malou šanci na úspěch, nepřinesl by totiž městu nic nového, pouze by došlo k přesunu městské i státní policie a úřadu práce," přiznal na předposledním zasedání zastupitelstva starosta města Pavel Matůšů. Odrám tak nezbývá nic jiného než pro projekt za zhruba 45,7 milionu korun hledat nějaké jiné řešení. Už dříve totiž starosta města prohlásil: „V případě, že město Odry nezíská dotační prostředky na zřízení Centra veřejné správy, bude muset hledat další možnosti využití. S ohledem na vysoké investiční náklady rekonstrukce této budovy lze říci, že není v silách města financovat rekonstrukci objektu pouze z vlastního rozpočtu."

Někdejší chlouba chátrá

KOPŘIVNICE (jah) – Stále dokola komentovaným a bohužel také chátrajícím objektem v Kopřivnici zůstává vila známá jako Loutkové divadlo. Historická budova, která kdysi byla chloubou jinak čistě průmyslového města, má nejlepší léta již dávno za sebou. Zub času se na divadle, které mnozí z nás mají v dětských vzpomínkách zafi xované jako domov loutek, výrazně podepsal. Město o velmi špatném stavu budovy ví a pokouší se jej rok co rok řešit. Bohužel zatím neúspěšně. „Loutkové divadlo potřebuje opravy, které jsou velmi drahé. My jako město se proto už několik let snažíme získat dotaci na jeho opravu. K naší smůle zatím marně," sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková. Zatím poslední pokus o záchranu kdysi kopřivnického skvostu – nyní spíše ostudy – nevyšel ani v letošním roce. V závěru léta se vedení kopřivnické radnice dozvědělo, že projekt na opravu Loutkového divadla v žádosti o dotaci neuspěl. „Budeme to muset s novým projektem zkusit znovu, třeba se nám peníze příště dostat podaří," dodala Lucie Petříčková.

Pusté koupaliště

STUDÉNKA (red) – Již čtvrtou sezonu se lidé ve Studénce na tamním koupališti nevykoupali. To totiž potřebuje generální opravu, na kterou nejsou peníze. Koupaliště téměř v centru města, nedaleko městského výboru, je asi takovým jediným nedořešeným hříškem Studénky. Město by ale muselo značně investovat. „Technologie, která tam je, nám nedovoluje bazén zprovoznit. Navíc je ve špatném stavu také vana," uvedl již dříve starosta Studénky Ladislav Honusek a upřesnil, že by bylo nutné minimálně předělat celou technologii. To by si vyžádalo nejméně desetimilionovou investici.

Pusté koupaliště ve Studénce.

Fulnecký pálác není zatím plně využitý

FULNEK (sim) – Budova, ve které ještě před několika lety sídlil dětský domov, není v současné době plně využita. Fulnek ji získal v roce 2009 od Moravskoslezského kraje. O rok později se do přízemí přestěhovalo informační centrum, zbytek budovy zatím stále čeká na své využití. Město zde plánovalo například obřadní síň, knihovnu, hudební sál nebo muzeum. Náklady na rekonstrukci však byly velmi vysoké, činily asi 42 milionů korun. Město mělo požádáno o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, tu však nezískalo.

O využití budovy se mluvilo také na posledním zasedání fulneckých zastupitelů. Starostka města navrhla další možnost, jak objekt využít. „Mohli bychom tam udělat kavárnu, která ve městě chybí. Budeme jednat s Moravskoslezským krajem, ať ve smlouvě změní ustanovení, že je možné využívat tu budovu ke komerčním účelům. Jinak ten obrovský objekt prostě neuživíme," uvedla Jana Mocová a dodala, že ve fi nanční analýze, kterou si město nechalo vypracovat, je jasně dáno, že si město nemůže dovolit vlastnit objekty, které budou do budoucna vyžadovat vysoké provozní náklady a nebudou nic přinášet.

Jediná změna je v názvu

PŘÍBOR (edm) – Mezi největší trny v patě příborské radnice patří bezesporu místní kulturní dům nedaleko centra. Rozlehlý objekt z roku 1910, ještě nedávno zvaný Katolický dům, město odkoupila za 10 milionů korun od stejně zvaného sdružení v závěru roku 2009. Od té doby se však nic nezměnilo. Radnice sice má vyčleněno 50 milionů, ale jak budou fi nance vynaloženy, není zatím zcela jasné. Zatím totiž není ani jasné, jak to vlastně v Příboře celkově bude s kulturou. Radnice zvažuje, že její organizaci i správu kulturního domu bude mít na starost externí soukromá agentura, příspěvková organizace nebo obecně prospěšná společnost. Městský úřad už ani nemá svůj odbor kultury. Osud kulturního domu je tak zatím ve hvězdách a jen tiše může závidět na dohled stojícímu piaristickému klášteru, který je od minulého týdne jednoznačnou chloubou města.