Oderskou městskou nemocnici v současné době tvoří dva samostatné subjekty městská nemocníce a městská nemocnice-léčebna dlouhodobě nemocných. „Obě nemocnice se pohybovaly po celý rok v černých číslech a hospodářský výsledek byl u obou kladný, hospodařily tedy se ziskem,“ zmínil bilanci roku 2008 Zdeněk Skařupa, ředitel oderské nemocnice.

Právě loni nemocnice oslavila 150 let od svého založení a dá se říci, že měla dobrý rok. „Zvýšil se objem poskytnuté zdravotní péče a nemocnice investovala několik miliónů především do přístrojového vybavení. Jednalo se například mobilní rentgen na Jednotce intenzivní péče, defibrilátor s kardiostimu¬látorem, monitorovací ekg holter, hematologický analyzátor do laboratoře, elektrická polohovací lůžka, vyšetřovací lehátka, antidekubitální matrace, pacientské vozíky, nebulizátor či odsávačky,“ uvedl ředitel nemocnice.

Investice se týkaly rovněž dalšího vnitřní vybavení. „Pořizovaly se nové skříně, stoly a židle do pokojů a jídelen, modernizovali jsme počítačovou síť a podobně“ pokračoval Skařupa a dodal, že v letošním roce chtějí pokračovat v dalších investicích, především v obnovování přístrojové techniky. „V současné době se připravuje výběrové řízení na obnovu rentgenového pracoviště. Připravujeme i další investiční akce, ale pořízení nového rentgenového přístroje a nového ultrazvukového přístroje se zaměřením na kardiologii, což by měla být akce za zhruba tři miliony korun, jsou současnou prioritou,“ upozornil Skařupa a poznamenal, že v průběhu prvního pololetí tohoto roku by mělo navíc dojít ke sloučení obou nemocnic v jeden celek.