Přiveď nového dárce, dostaneš dárek! Takový název dostala aktuální kampaň Nemocnice Nový Jičín, jež má za úkol nalákat nové dárce krve.

Pomoc mají největšímu zdravotnickému zařízení v okrese pravidelní návštěvníci novojičínského transfuzního oddělení.

DÁRCŮ JE NEDOSTATEK

„Krev je nepostradatelnou součástí léčby i v moderní medicíně a denně zachraňuje životy. Bohužel dárců krve je neustále nedostatek.

Obecně v České republice je málo zejména mladých dárců, samozřejmě ale budeme rádi za každého zájemce, který přijde darovat krev nebo k darování motivuje ostatní," řekla Miroslava Vaňková, vrchní sestra transfuzního oddělení Nemocnice Nový Jičín.

Hlavním cílem kampaně je zajistit dostatečnou zásobu krve a krevních složek. Zájemci z řad prvodárců mohou do nemocnice přijít bez objednání každé pondělí a úterý vždy mezi 6.30 až 9.30 hodin. Pokud přijdou v doprovodu stálého dárce tohoto transfúzního oddělení, čeká na pravidelného dárce malý dárek.

„Budeme rádi za každého nového dárce, který se přidá do našich řad. Obecně ale oceníme i jakoukoliv jinou formu pomoci, například propagaci dárcovství krve ať už mezi spolupracovníky, rodinnými příslušníky nebo přáteli. Takto nám mohou pomoci například i ti, kteří sami darovat krev nemohou," dodala Vaňková.

VITAMÍNY I NÁROK NA ODPOČET DANĚ

Jak připomíná mluvčí nemocnice Radka Miloševská, dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Dobrovolníci bezplatně darují životadárnou tekutinu zejména proto, že chtějí pomoci druhým. Mohou se těšit ale i na benefity.

„Odběr také zahrnuje lékařské vyšetření a možnost konzultace s lékařem. Dárce má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení, a uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 2000 korun za každý absolvovaný odběr," připomenula na závěr mluvčí novojičínské nemocnice.