Oddělení neurologie, urologie, gynekologie, interní oddělení, rentgen, oddělení ušní-nosní-krční. To je neúplný výčet nabídky volných míst pro lékaře, které na svých webových stránkách má aktuálně Nemocnice Nový Jičín. Stejně jako v jiných nemocnicích, i zde je velká poptávka po všeobecných zdravotních sestrách, a proto AGEL nově zavedl náborový příspěvek ve výši až 30 tisíc korun.

Kolik zdravotních sester přesně by ihned našlo v Novém Jičíně místo není jasné, neboť samotný provozovatel přesné číslo Deníku nesdělil.

„Počty zdravotních sester se průběžně mění, a proto nelze uvést přesná čísla. Obecně je problém u těch oddělení, kam přichází nejvíce polymorbidních pacientů (pacienti s mnoha různými onemocněními pozn. red.), což klade mnohdy na ošetřující personál zcela mimořádné nároky. Jedná se o lůžková oddělení, například ARO, MO-JIP," sdělila Radka Miloševská, mluvčí zdravotnického holdingu AGEL s tím, že situace v novojičínské nemocnici není jakkoliv výjimečná.

„K žádnému plošnému odlivu zaměstnanců zde nedochází," zdůrazňuje mluvčí. Obtíže s dostatečným personálním pokrytím nelékařských zdravotnických profesí je podle AGEL důsledkem změny systému vzdělávání středního zdravotnického personálu.

„Problém s nedostatkem kvalifikovaných registrovaných zdravotních sester je plošný po celé České republice. Zájemců je na trhu práce stále méně, a tak nám obsazení volných pracovních pozic trvá podstatně déle než před několika lety," vysvětluje Miloševská.

Zdravotní sestry se tak staly na trhu práce „nedostatkovým zbožím" a není tak překvapení, že se provozovatelé nemocnic i jiných zdravotnických zařízení, snaží nové zaměstnance nalákat. V novojičínské nemocnici zavedli náborový příspěvek pro sestry ve výši 20 tisíc korun, pro nově příchozí radiologické asistenty, kterých je v Novém Jičíně také velký nedostatek, dokonce 30 tisíc.

„Zaměstnanci jsou stabilizováni řadou benefitů, které se v průběhu let rozšiřují. Zvyšuje se rovněž průměrná mzda," říká dále mluvčí společnosti Agel.

Právě výše průměrné mzdy je otázkou, bez odpovědi. Podle našich informací jsou zde sestry hůře placené, než když nastoupí na stejné místo v nemocnici provozované krajem. Takže na dotaz, jaký je nástupní plat sestry v novojičínské nemocnici nám bylo sděleno: „Nezlobte se, ale tyto informace nebudeme zveřejňovat."

Situace u lékařů je, slovy mluvčí „uspokojivá", a proto u nich v současné chvíli Agel neuvažuje o zavedení náborového příspěvku. „Nemocnice nabízí také zajímavý stipendijní program pro studenty. U lékařů je aktuálně stav z provozního hlediska uspokojivý," poznamenala Radka Miloševská. Ta zároveň vyvrací informace, že by docházelo v nemocnici k rušení lůžek nebo dokonce oddělení.

„Tuto informaci musíme vyvrátit. Žádné oddělení ani žádná lůžka nebyla zrušena a provoz nemocnice není ani jakkoliv ohrožen. V dobách vyšší frekvence čerpání dovolených dochází přechodně a dočasně k uzavírání lůžek, avšak v řádu jednotek. Tato omezení však nemají vliv na poskytování zdravotní péče. Toto dokládá také fakt, že objem a struktura péče poskytnuta v letošním roce je zcela srovnatelná se stejným obdobím roku 2015 i 2014, což potvrzuje, že péče není jakkoliv omezována," dodala mluvčí závěrem.