Na místě zbrusu nového objektu, kde proběhlo v úterý slavnostní otevření v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně (NsPNJ), byla ještě před třemi měsíci zatravněná plocha na okraji rozsáhlého areálu. V současné době je zde v provozu nové oddělení Komplexního onkologického centra (KOC), které ročně vyšetří tisíce pacientů.

Nejnákladnější technikou je nový přístroj pro počítačovou tomografii – multidetektorové CT, jehož obrovskou výhodou, oproti původnímu CT přístroji, je vyšší rozlišovací schopnost a tedy zlepšení diagnostiky. „Umožní zvýšení celkového počtu vyšetřených pacientů a zkrácení objednací doby na vyšetření. Zároveň slouží i pro plánování budoucích výkonů na lineárním ozařovači (tento přístroj je v NsPNJ od června letošního roku – pozn.red.),“ vyzdvihl Jindřich Řehák, jednatel společnosti Hospimed, která nový přístroj dodala. Jak řekl Deníku primář radiodiagnostického oddělení, Marek Velkoborský, ročně by skenerem nového CT mělo projít přibližně 8000 pacientů, z toho více než polovina s onkologickým onemocněním. „Doba vyšetření pacienta je v řádu maximálně několika desítek vteřin. Surová data jsou k dispozici téměř okamžitě. Je to rychlý přístroj,“ řekl primář. Pracovat se na něm bude od rána do večera ve dvousměnných provozech.

V rámci projektu Modernizace a obnovy přístrojového vybavení KOC je nemocnice dále vybavena mimo jiné dálkově ovládaným speciálním rentgenovým systémem, na čtyřech odděleních přibyly čtyři špičkové ultrazvukové přístroje. Novými přístroji, jako je například laser na plícní metastázy, se vybavily operační sály. „Díky novému vybavení se jednoznačně zkvalitní a urychlí diagnostika i léčba našich pacientů,“ dodal ředitel NsPNJ Tomáš Nykel. Tím to však nekončí. V novostavbě bude mít zázemí také magnetická rezonance, jež by měla být uvedena do provozu v prvním čtvrtletí příštího roku. „Magnetická rezonance je řešena formou leasingu,“ přiznal za provozovatele nemocnice Karel Konečný, náměstek Moravskoslezské­ho kraje.

Celkové náklady projektu se vyhouply na 78,5 milionu korun, podstatná část byla financována z fondů Evropské unie, Moravskoslezský kraj se podílel sumou 12 milionů. Ten chystá do novojičínské nemocnice investovat i v příštím roce. „Pokud schválíme rozpočet kraje, tak v příštím roce předpokládáme investice do rekonstrukce operačních sálů, anesteziologicko-resuscitačního oddělení a rekonstrukce starého pavilonu interny,“ doplnil Konečný.

I přes neustálou modernizaci NsPNJ však má však nemocnice stále dluhy za zhruba 200 milionů korun. Ty se podle ředitele Nykla daří splácet. „Zatím máme splátkové kalendáře se všemi významnými věřiteli a pokud vím, a je to informace z dnešního rána, tak veškeré dluhy splácíme v režimu,“ zdůraznil ředitel. Největšímu věřiteli, společnosti Martek Medical, dodavateli zdravotnického materiálu, má být dluh umořen do poloviny roku 2012. Ovšem, plány může vážně narušit například nová úhradová vyhláška, kdy dojde v příštím roce ke dvouprocentnímu snížení plateb od zdravotních pojišťoven za léčbu ve zdravotnických zařízeních. „Novojičínskou nemocnici tak přijde přibližně o čtyřicet milionů korun méně,“ dodal na závěr ředitel Nykel.