„Naše nemocnice je připravena postarat se o všechny pacienty, kteří potřebují dialyzační péči. To považujeme za zcela zásadní, neboť si uvědomujeme, že bez této péče nemohou žít," vysvětlil ředitel novojičínské nemocnice.

Podle něj je nemocnice připravena postarat se o všechny pacienty, kteří se dosud léčili přímo v Kopřivnici. „Je pravda, že pro zabezpečení péče o klienty uzavřené dialýzy budeme muset rozšířit provoz o další směnu, nicméně i toto opatření bude platit jen dočasně," slibuje ředitel. V letošním roce se totiž podle něj nemocnice pustila do rozsáhlé rekonstrukce bývalého interního pavilonu, ve kterém plánuje vybudovat také novou dialýzu.

„Část rekonstruovaných prostor bude upravena na nové, moderní a pro pacienty přátelské prostory nového dialyzačního oddělení. Zvýší se také počet dialyzačních monitorů, což umožní ošetření více klientů najednou. Předpokládáme, že provoz umožní omezit směny na dvě, maximálně tři denně, což pravděpodobně eliminuje nutnost provádět péči v pozdních nočních hodinách," doplnil Karel Dostalík s tím, že do nových prostor se přestěhuje dialýza nejpozději v únoru a po dokončení stavby se kapacita zvýší ze současných desíti na patnáct lůžek. „Chronické ledvinné selhávání je velmi závažnou životní komplikací a je na prvním místě nutné zachránit život či minimalizovat další možná postižení nebo komplikace. Komfort místní a časový v té chvíli hraje až druhou roli. Ale i tyto požadavky budeme chtít pacientům v budoucnu splnit," uzavřel ředitel novojičínské nemocnice.