Po celé republice nyní probíhají jednání mezi zdravotními pojišťovnami a zřizovateli nemocnic ve věci takzvané restrukturalizace a optimalizace zdravotní péče. V praxi to znamená, že v rámci úspor požadují pojišťovny po nemocnicích, respektive po jejich zřizovatelích, snížení lůžkového fondu. Na Novojičínsku je zatím shoda pouze u Bílovecké nemocnice, jejímž zřizovatelem je kraj. V případě Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně a Městské nemocnice v Odrách se stále jedná.

Pokud by mělo záležet jen na třech největších zdravotních pojišťovnách, které působí v Moravskoslezském kraji, zrušilo by se zhruba 460 lůžek v nemocnicích zřizovaných krajem a dalších osmdesát v ostatních zařízeních, kam spadají také nemocnice v Novém Jičíně a v Odrách. „Výsledkem dosavadních jednání bylo dosažení dohody na snížení celkem o sto padesát devět lůžek, kdy ve sporných návrzích požadují zástupci pojišťoven ještě další snížení, a to o sto dvanáct lůžek," řekla mluvčí Moravskoslezského kraje Šárka Vlčková.

Shoda je tedy v rámci Novojičínska pouze u Bílovecké nemocnice. Nejprve pojišťovny požadovaly zrušení interního oddělení a převedení chirurgického oddělení pouze na jednodenní péči, díky dlouhým jednáním se však dohodly s krajem na kompromisu. „Oddělení chirurgie sníží počet lůžek ze třiceti na dvacet. Tato změna nebude mít dopad na poskytování péče pro naše pacienty. Na oddělení interny dojde ke snížení počtu lůžek ze čtyřiceti osmi na a to zatím není přesně dojednáno asi třicet osm lůžek," vyjmenoval ředitel Bílovecké nemocnice Tomáš Stejskal. Pacientům tak budou k dispozici čtyři lůžka na jednotce intenzivní péče, osm lůžek pro léčbu diabetické nohy a šestadvacet lůžek na akutní interně. Tomáš Stejskal zároveň upozornil, že vzhledem ke zkracující se době hospitalizace a modernějším způsobům léčby využije nemocnice snížený počet lůžek efektivněji. „Můžu tedy říct, že nám chybět nebudou," podotkl.

Nemocnice v Bílovci by podle slov ředitele přistoupila k výše uvedeným změnám i bez tlaku pojišťoven. „Dle mého názoru se jedná o velmi dobré řešení ze strany jak pojišťoven, tak nemocnice. Doufám, že budeme moci se zdravotními pojišťovnami v nejbližší době podepsat smlouvy o poskytování péče," zmínil na závěr Tomáš Stejskal.

Jak jednání s pojišťovnami pokračují, budeme informovat v dalších vydáních Deníku.