Když vedení Moravskoslezského kraje naplánovalo systematické změny v krajských nemocnicích, zavládlo v Bílovci zděšení. Přestože kraj tvrdil, že takzvaná optimalizace zajistí, aby byla zdravotní péče v regionu kvalitnější a dostupnější, v Bílovci vnímali optimalizaci jako pravý opak. V rámci optimalizace totiž mělo dojít ke zrušení lůžek akutní péče.

„Bílovecká nemocnice, která má projít největšími změnami ze všech zdravotnických zařízení v kraji, má jako jediná z nich za prvních pět měsíců letošního roku kladný hospodářský výsledek. V souvislosti s tím se nejen mně zdá být paradoxní, že podle analýzy kraje mají připravované kroky chod Bílovecké nemocnice zefektivnit,“ sdělil v červnu letošního roku tehdejší starosta Bílovce Pavel Mrva s tím, že kraj pracoval s výsledky hospodaření, které již nejsou pravdivé.

Výsledkem snah o zachování dosavadní péče v Bílovecké nemocnici a. s. byla petice, kterou podepsalo celkem 5699 signatářů a kterou vedení města předalo hejtmanovi Moravskoslezského kraje Ivu Vondrákovi.

Hejtman již v červnu založil odbornou pracovní skupinu, která optimalizační návrh v těchto nemocnicích znovu podrobně analyzovala.

O Nemocnici Bílovec se hovořilo také na posledním zasedání Zastupitelstva města Bílovec, které se uskutečnilo den před zasedáním krajských zastupitelů. V té době již bylo pravděpodobné, že optimalizace se bílovecké nemocnice nedotkne. Starostka Bílovce Renata Mikolašová tlumočila poděkování ředitele nemocnice Zdeňka Horáka všem, kteří o nemocnici projevovali zájem. Ať už zasedala zdravotní rada nebo rada kraje, tak vždy návrh na optimalizaci nemocnice v Bílovci zrušily,“ uvedla Renata Mikolašová a připomněla, že následující den zasedá krajské zastupitelstvo, pročež požádala bývalou místostarostku Bílovce Sylvu Kováčikovou, aby práci pro bíloveckou nemocnici dotáhla do dobrého konce.

Den po zasedání bíloveckých zastupitelů rozeslala mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová zprávu, v níž potvrdila, že Bílovecká nemocnice a. s. Byla z plánu optimalizace vyňata. „Na žádost vedení bílovecké nemocnice jsme provedli další analýzy, tentokrát s přihlédnutím na výsledky prvního pololetí tohoto roku. Ukázalo se, že se tu situace změnila k lepšímu. Pozitivní posun je zřejmý nejen v personálním zajištění, ale také v hospodaření nemocnice. Čísla má teď nemocnice kladná, proto nakonec nejsou optimalizační změny v Nemocnici Bílovec nutné a jsou zcela na zvážení vedení nemocnice,“ tlumočila Nikola Birklenová slova náměstka hejtmana kraje pro zdravotnictví Martina Gebauera.