Projekt Shelter se současně uskutečňuje v devíti evropských zemích, České republice je to pod vedením profesorky Evy Topinkové z Geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a l. Lékařské fakulty v Praze. Projekt je financován grantem Evropské komise a l. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

„Cílem projektu je pomocí komplexního zhodnocení zdravotních a sociálních charakteristik zlepšit diagnostiku dosud nerozpoznaných klinických problémů a navrhnout plán péče, odpovídající co možná nejlépe potřebám konkrétního pacienta,“ vysvětlil Zdeněk Skařupa, ředitel Městské nemocnice v Odrách a poznamenal, že v evropském regionu je poskytování dlouhodobé péče velmi různorodé a je velmi obtížné porovnat situaci mezi jednotlivými zeměmi. Právě použití jednotné metodiky sběru klinických dat umožní porovnání charakteristiky pacientů i rozsah a kvalitu péče, kterou jim jednotlivá zařízení poskytují. Údaje, získané v projektu, pak mohou být využity pro péči v jednotlivých zařízeních.

„Bude zachována anonymita a důvěrný ráz všech citlivých údajů v souladu s platnou legislativou. Údaje budou zaznamenávány celkem třikrát v průběhu jednoho roku. Bude se jednat také o údaje o pobytu v nemocnici nebo jiných zařízeních,“ doplnil Skařupa.

Souhrnné hodnocení dat pro všechna evropská centra, která se účastní v projektu SHELTER, zajišťuje Geriatrická klinika Lékařské fakulty Katolické univerzity v Římě pod vedením profesora Roberta Bernabei. „Po nezbytném teoretickém zaškolení části našeho zdravotnického personálu, jsme společně s profesorkou Topinkovou provedli první ze tří šetření přímo u lůžek pacientů. Již během tohoto prvního sběru dat profesorka Topinková hodnotila zdravotní péči o pacienty LDN Městské nemocnice v Odrách velmi kladně a jako zcela srovnatelnou s péčí na jí řízené Geriatrické klinice v Praze,“ uzavřel ředitel oderské nemocnice.

Přečtěte si také:

Nemocnice v Odrách má nový sanitní vůz

Nemocnice v Odrách dále modernizuje