Jeden komplex budov, ale dvě samostatné organizace – Městská nemocnice v Odrách a Městská nemocnice – léčebna dlouhodobě nemocných v Odrách. takto fungovaly tyto příspěvkové organizace města několik let poté, co se rozdělily kvůli rozdílům v úhradách zdravotní péče léčeben dlouhodobě nemocných. Nastala tak zvláštní situace, kdy řada lidí zdravotnického personálu i technických pracovníků pracovala v podstatě na dvou pracovištích, což s sebou často neslo různé komplikace a více práce.

„Počátkem loňského roku došlo ke sjednocení úhrad zdravotní péče léčeben dlouhodobě nemocných. Z toho vyplývá, že již pominuly důvody pro existenci samostatné léčebny dlouhodobě nemocných, kdy vznikem samostatné LDN bylo možno vykazovat pojišťovnám jiný kód ošetřovacího dne se zvýšenou úhradou,“ naznačil ředitel oderské nemocnice Zdeněk Skařupa.

Nemocnice proto vypracovala návrh, na jehož základě by se obě složky mohly opět sloučit v jeden subjekt. „V oblasti provozně-personální odpadnou problémy s řízením společných pracovišť, provozů a zaměstnanců, kteří vykonávají práci v obou nemocnicích. V oblasti Provozně-ekonomické dojde ke snížení administrativních nákladů spojených s řízením a správou dvou nemocnic, odstranění vedení odděleného finančního i mzdového účetnictví a všech souvisejících ekonomických i technických agend,“ vypočetl výhody sloučení Skařupa.

Návrh nemocnice projednali oderští městští radní, která jej následně předložili na jednání zastupitelstva. Zastupitelé Oder transformaci nemocnice v jeden právní subjekt schválili.