DOMY S HISTORIÍ

Otevření nemocnice Františka Josefa v Bílovci se datuje k roku 1898. Přesný rok uvedení do provozu však nelze jednoznačně určit, neboť řada městských kronik, popisující dobu do roku 1945, zřejmě zmizela.

Podle informací, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Bílovecké nemocnice, byla v roce 1838 stržena dřevěná nemocnice v blízkosti kaple Barborka a na jejím místě vyrostla mohutnější budova. Ani ta však nestačila na příliv chorých, kteří onemocněli tyfem v letech 1848 a 1855. Záznamy ukázaly, že jen v roce 1849 zemřelo na choleru více než dvě stovky lidí. „Vhodná doba k vybudování skutečně moderního zařízení nastala, když v roce 1896, sloučením soudních okresů Bílovec a Klímkovice, vznikl politický okres Bílovec a ve městě bylo zřízeno c. a k. okresní hejtmanství. Město už v té době mělo železnici a začalo profitovat ze svého postavení, což se projevovalo i růstem jeho obyvatel,“ uvedl na stránkách kronikář města Bílovec Zdeněk Kuchta.

Po svém otevření sloužila nemocnice více jak 22 tisícům obyvatel tehdejšího okresu, Němcům i Čechům ve 22 obcích.

Historikům poněkud zamotala hlavu pamětní deska, která se dodnes nachází v přízemí nemocnice, s tímto textem: „Tato nemocnice, která byla otevřena v roce 1898 při příležitosti 50 let slavné vlády jeho milosti císaře Fr. Jos. I., zásluhou členů vedení bílovecké spořitelny, starosty Karla Hanische, radního Karla Melchera, radního Viléma Kleppicha, okresního soudce Františka Paraka, zástupce obce Sigmunda Markuse, byla postavena stavitelem Vilémem Rössnerem v Bílovci podle plánů architekta Adolfa Müllera z Opavy.“ Potud je vše jasné. Zmatek však nastal, když vyšlo najevo, že starosta Karel Hanisch už v roce 1898 starostou nebyl. Svou funkci totiž v roce 1897 předal Karlu Melcherovi, jak alespoň uvádí městský kronikář Emil Jelonek v Bíloveckých okresních novinách z roku 1925. „Deska musela být tedy zhotovena již v roce 1897. Pamětní zápis z roku 1925, již dříve zmíněný a podepsaný školním inspektorem Ehlerem a městskou úřednicí Gebauerovou, uvádí však jako rok otevření nemocnice 1900. Vysvětlení by bylo jediné, budova byla dostavěna v roce 1898, ale vlastní provoz začal až v roce 1900,“ uzavřel svou sondu do historie této impozantní budovy Kuchta.

Když se začalo psát 20. století, nemocnice Františka Josefa I. do něj vstoupila vystavěním infekčního pavilonu, kde mohlo být umístěno až 50 pacientů. Stavební práce pak na více než dvacet let utichly. Až v roce 1927 byla přístavbou na hlavním pavilonu zvýšena kapacita na 70 lůžek. O pouhé čtyři roky později došlo k další přestavbě, do níž se však finančně zapojili také sami obyvatelé města. Tentokrát už nemocnice disponovala 110 lůžky.

Po druhé světové válce vznikly v areálu nemocnice dohromady čtyři základní primariáty. Rok 1956 se v historii nemocnice zapsal velmi smutně. Řádové sestry, které zde působily od založení nemocnice, musely odejít. Následovala řada přístaveb, k demolici pavilonu pro dětské oddělení a výstavbě nového vzniklo samostatné oddělení jednotky intenzivní péče a další.

Citelnou změnou pro nemocnici byl rok 2003. Tehdy totiž bylo gynekologicko-porodnické a dětské oddělení uzavřeno, v provozu je od té doby pouze gynekologická ambulance. Naproti tomu přinesl tento rok i pozitivní událost, byla totiž zavedena takzvaná larvální terapie. O dva roky později, přesněji 28. dubna byla usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje založena akciová společnost Bílovecká nemocnice a. s.

V roce 2007 začínají v nemocnici pomáhat první dobrovolníci, jejichž činnost zaštiťuje Dobrovolnické centrum ADRA. V roce 2008 přišla pro nemocnici další rána - jediný gynekolog, Miloš Hynš, podal výpověď. Vedení se nepodařilo sehnat jeho zástupce, a tak musela být ambulance na několik měsíců uzavřena. Ještě v témže roce se však podařilo vybavit a spustit ambulanci novou, tentokrát však soukromé společnosti Femline. Loni v březnu bylo v bílovecké nemocnici rovněž zprovozněno hemodialyzační centrum společnosti B. Braun Avitum. Rok 2011 se zřejmě zapíše do dějin nemocnice jako krizový. Deset lékařů z dvaadvaceti totiž podalo v rámci akci Děkujeme, odcházíme výpověď. Zdali skutečně odejdou, se teprve uvidí. Jisté je, že by nemocnici citelně chyběli.