VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nepřekonatelné bariéry jsou tady stále

Frenštát pod Radhoštěm – Zejména u soukromých subjektů se handicapovaní obyvatelé a návštěvníci Frenštátu pod Radhoštěm mohou setkat až s nepřekonatelnými bariérami.

15.4.2012
SDÍLEJ:

Ve Frenštátě pod Radhoštěm si zástupci města i obcí z okolí, a také úředníci vyzkoušeli, jaké je po městě putování s kočárkem. Foto: Deník/Věra Růčková

Frenštát pod Radhoštěm se podle jeho starostky Zdeňky Leščišinové do žádného projektu týkajícího se bezbariérovosti nezapojil. „Žádný takto zaměřený projekt jsme nedělali, ale dělali jsme v minulých letech dotazníkovou akci o bezbariérovosti ve městě,“ uvedla Zdeňka Leščišinová, jež také připomněla akci z podzimu roku 2008, kdy zástupci Charity, města i okolních obcí vyrazili do terénu s kočárky, aby prozkoumali možnosti. Zjistili, že někde by maminky musely kočárky vynést, nebo je nechat pod schody či před vstupem do objektu. Někde tento stav přetrvává doposud.

„Velký problém jsme například nedávno řešili u sídla úřadu práce, kam se po sociální reformě přestěhovalo místo pro výplatu dávek. Tam to není dořešené, ale mají to v požadavcích, aby se to řešilo,“ přiblížila konkrétní příklad starostka Leščišinová a jako další uvedla budovu, ve které sídlí pobočka České spořitelny.  „Je tam sice jen pět schůdků, ale ten přístup tam není,“ poznamenala starostka.

Město řeší bezbariérovost v rámci různých projektů na rekonstrukce, či úpravy staveb a objektů. „Například, když se dělala rekonstrukce základní umělecké školy, tak tam se v rámci toho speciálně z důvodu bezbariérovosti dodělával výtah. Teď budeme řešit bezbariérový přístup na bazén v aquaparku,“ upozornila Zdeňka Leščišinová a znovu připomněla, že více problémů s bariérami je u objektů, které nejsou v majetku města. (ipa)

Hlavní spojnicí bez překážek

Kopřivnice - Město Kopřivnice k úpravám hlavní trasy a jejího blízkého okolí přistoupilo před dvěma lety. Tehdy realizovalo projekt obsahující úpravy, jejichž účelem bylo zlepšení podmínek pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavební práce se dotkly trasy počínajíc od Domu s pečovatelskou službou č. p. 320 v ulici České. Dále pokračovaly přes ulici Příčnou podél ulice Obránců míru až po budovu Městského úřadu v ulici Štefánikově. „Této trase je v Kopřivnici přikládán největší význam, jelikož je vedena v nejfrekventovanějším směru pěších proudů obyvatel a v maximální míře zpřístupňuje objekty institucí a služeb,“ uved la tisková mluvčí kopřivnického městského úřadu Lucie Petříčková.

V rámci stavby došlo k rekonstrukci nejen obou chodníků po stranách komunikace 2. třídy, tedy již zmíněné ulice Obránců míru, jež je páteřní komunikací směrem do centra města. „Upraveno bylo také šest stávajících přechodů. Nově vybudovány pak byly další čtyři přechody pro chodce, a to ve smyslu bezbariérových úprav, včetně slepecké reliéfní dlažby a bezpečnostního nasvětlení těchto přechodů,“ sdělila kopřivnická tisková mluvčí s tím, že v rámci projektu došlo také k úpravám autobusových zastávek, které jsou v ulici Obránců míru. Obě stávající zastávky byly osazeny speciálními obrubníky pro příjezd nízkopodlažních bezbariérových autobusů.

Přestože před dvěma lety proběhla velká část úprav, trasa zatím není kompletní. „Pro kompletní dokončení cele této trasy dle Analýzy bezbariérovosti města Kopřivnice je potřeba upravit ještě pět stávajících přechodů. Čtyři v okolí křižovatky Obránců míru s ulicemi Školní a Francouzskou a jeden přechod přes ulici Záhumenní u České spořitelny,“ sdělila mluvčí Petříčková a pokračovala: „Ten byl v roce 2011 alespoň částečně upraven, tedy doplněn o signální a varovné pásy.“

Projektově má město Kopřivnice zbývající úpravy již zhotoveno. Nyní na jejich realizaci musí sehnat peníze. (jah)

Bez pomoci to nejdeVýstavba chodníků. Ilustrační foto.

Příbor – Výtah nebo speciálně upravené rampy by vozičkáři na Městském úřadě v Příboře hledali marně. Mnohem lépe je však pro handicepované vybavena největší místní památka, piaristický klášter.

Ne že by město na vozíčkáře nemyslelo vůbec, ale zatím žádný projekt se nepodařilo dotáhnout do konce. Více k tomu řekl Jaroslav Šimíček, vedoucí odboru investic a správy majektu. „Co se týká radnice, tak na tu už byly zpracované asi tři návrhy na doplnění budovy o výtah, ale zatím se bohužel ani o jedné variantě defi nitivně nerozhodlo, takže radnice bezbariérová není,“ vysvětlil. Proto nyní, když potřebuje některý občan na vozíčku něco na úřadě vyřídit, musí zazvonit na speciální zvonek a vyčkat na osobu, která mu pomůže.

Naprosto soběstačně však mohou handicapovaní navštívit piaristický klášter. „Už to funguje dva roky, protože tam byl vybudován výtah, díky kterému se může veřejnost dostat do všech prostor,“ poznamenal vedoucí odboru. (edm)

Bílovec odstraňuje bariéry postupně

Bílovec – Bílovec bez bariér. Tak se jmenuje projekt, který město realizuje už od roku 2000, tedy dvanáctým rokem. A rozhodně nehodlá skončit.

Bezbariérové chodníky a přístupy do veřejných budov oceňují nejen vozíčkáři, ale také maminky s dětmi, které musejí s kočárky překonávat vysoké obrubníky nebo schody. Právě na tyto problémy se zaměřilo město Bílovec, a to už v roce 2000.

Začalo se zgruntu, kompletní bezbariérovou úpravou Slezského náměstí a městské památkové zóny. Poté následovalo vybudování výta hu v budově městského úřadu v ulici 17. listopadu. „Projekt otevřel cestu tělesně postiženým k osobnímu vyřízení náležitostí zejména na sociálním a živnostenském úřadu, na matričním úřadu a podobně. Realizace projektu byla dotčenými obyvateli vysoce hodnocena,“ stojí v dokumentu popisujícímu tento dlouhotrvající a nákladný projekt. Dostalo se i na strmé schodiště u domu kultury, které doplnila nakloněná rovina. Úpravami prošlo i množství chodníků v centru i mimo něj.

Jak ale bude tento projekt pokračovat v roce 2012? Odpověď je jednoduchá: Město se pustí do rekonstrukce chodníků na pravé straně Opavské ulice.  „Navážeme tak na opravu chodníků po levé straně, kterou jsme dělali předloni,“ podotkla městská projektová manažerka Blanka Korbelová. O tom, kam se opravy a bezbariérové úpravy posunou poté, budeme informovat. (vru) 

Mohou použít i výtah

Nový Jičín – Vyřídit nejrůznější úřednické záležitosti by neměl být problém pro vozíčkáře v Novém Jičíně.

Radnice na náměstí i nedaleký městský úřad v ulici Divadelní totiž disponují bezbariérovým přístupem i výtahem. Handicapovaní se tak dostanou všude, kam potřebují. Více než dobrou zprávou je také fakt, že na postižené myslí město i v dalších organizacích.

V rámci rozsáhlé rekonstrukce, která proběhla v loňském roce, je bez bariér také Středisko volného času Fokus. Kromě nových učeben výtvarné výchovy, keramiky, výpočetní techniky, kuchyňky se děti i dospělí dočkali také modernizace sociálního zařízení. „Maminky s malými dětmi a předškoláci jistě uvítají novou rekreační zónu před vstupem do Fokusu. Největší radost ovšem mají handicapovaní a také senioři,“ sdělila Hana Růžová, ředitelka SVČ Fokus. I chodci si totiž mohou povšimnout, že při rekonstrukci, která se realizovala i díky fi nanční podpoře z fondů Evropské unie, je součástí objektu, pro tělesně postižené, tolik potřebný výtah.

Na vozíčkáře se také myslelo při budování Návštěvnického centra na Masarykově náměstí. Zde jsou také k dispozici nájezdové rampy i výtah, a tak o bohatou expozici, připomínají kloboučnickou historii Nového Jičína, nejsou ochuzení ani handicapovaní. (edm) 

Zvolili páteřní trasu

Odry– Město Odry by rádo získalo dotaci na realizaci projektu Páteřní bezbariérová trasa. Respektive na jeho hlavní část, úsek mezi zdravotnickým střediskem a Masarykovým náměstím.

Jak už název projektu napovídá, jeho cílem je zjednodušit pohyb po tomto frekventovaném úseku. Zatím město získalo doporučení k fi nancování od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, což zjednodušeně znamená, že město může na vybudování této bezbariérové trasy žádat o dotační prostředky příslušné instituce. „V současné době jsme podali žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, a to na obnovu chodníků a přechodů na trase Zdravotnické středisko – Masarykovo náměstí a také na přechod pro chodce v ul. Zámecké – ul. 1. máje. Vzhledem k tomu, že na této trase se nachází objekt zdravotnického střediska, bude pro nás také stěžejní upravit tento objekt bezbariérově,“ vysvětlil starosta Oder Pavel Matůšů. Tato část trasy byla upřednostněna, protože by spojila již opravené bezbariérové objekty jako například nemocnici a dále služby na náměstí jako je lékárna, pošta, Komerční banka a jiné. „Také je pro město nutností řešit současný bariérový vstup do zdravotnického střediska,“ dodal Pavel Matůšů.

Až se podaří realizovat bezbariérové úpravy na zmiňovaném úseku Páteřní bezbariérové trasy, začne se s dalšími úseky, a to z Klubu Zvoneček ke zdravotnickému středisku a od náměstí k Domovu Odry. „Navrženy jsou i další trasy, které by měly být budované jako přípojné k páteřní trase. Ostatní trasy budou realizovány v návaznosti na možnosti získání dotačních prostředků nebo budou budovány postupně ze zdrojů města,“ uzavřel starosta Matůšů. (vru)

Úpravy stojí dost peněz

Studénka – Bezbariérovost je sice potřebná a krásná věc, ale když na ni nejsou peníze, musejí se věci udělat jinak. Tato či jiná podobná tvrzení jsou slyšet z některých měst na Novojičínsku.

K těm, které se sice snaží, ale s bezbariérovostí teprve „začínají“, patří například Studénka. Ve městě sice existuje několik upravených přechodů či nájezdů na chodníky či komunikace, ale podle slov obyvatel i radnice to stále není ono. „Něco udělané je, ale není toho moc. Provedli jsme nějaké úpravy chodníků a přechodů. V současné době se snažíme získat dotace, abychom v úpravách mohli pokračovat,“ sdělil Jan Marák, vedoucí odboru rozvoje města, s tím, že v nejbližší době by se takzvané bezbariérovosti měl dočkat další ze studéneckých přechodů.

Ani radnice není pro vozíčkáře zrovna ideální. „Zatím jsme na tom špatně. Zatím jsme se k žádným úpravám nedostali, i když na ně myslíme,“ sdělil Jan Marák a pokračoval:  „Kvůli nedostatku fi nancí jsme to museli vyřešit jinak. Činnosti, které občané nejvíce potřebují, jsme přestěhovali do přízemí. Každopádně máme už nyní zpracovanou projektovou dokumentaci, která by bezbariérovost našeho úřadu měla zabezpečit. Jen na ni najít peníze.“

Podobně jako ve Studénce jsou na tom také například ve Štramberku. Ani tam zatím prostory městského úřadu nejsou pro vozíčkáře nijak zvlášť upraveny. Přesto například zrekonstruovaná Výstavní síň Zdeňka Buriana výtah, sloužící  handicapovaným, má. (jah)

Autor: Ivan Pavelek, Adam Knesl, Věra Růčková, Jana Hromočuková

15.4.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Na Masarykově náměstí v Novém Jičíně loni zpívaly koledy asi čtyři stovky lidí. Do akce Česko zpívá koledy se na Novojičínsku zapojilo osm míst, na nichž se sešlo kolem 1 800 zpěváků.

Společné zpívání koled se blíží

Ilustrační foto.

Strážníci poučí chodce

Vítr ničil na Novojičínsku střechy a lámal stromy

Přes sedmdesát výjezdů zaznamenali od nedělního podvečera do dnešního rána hasiči na Novojičínsku. Nejčastěji likvidovali popadané stromy, naštěstí se všechny případy obešly bez zranění.

Obřadní síň se po půlstoletí dočká rekonstrukce

Po dobu stavebních úprav obřadní síně na radnici v Novém Jičíně se budou svatební obřady konat v místní aule.

Podruhé narozen pod koly tramvaje a padlý symbol Vánoc: nejlepší videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pondělí 11. prosince 2017.

Adventní setkání lákalo i letos

Hodně živo bylo v sobotu na hřišti u kulturního domu ve Slatině. Konala se zde oblíbená a každoročně hojně navštěvovaná předvánoční akce s tematickým názvem Adventní setkání u kulturáku.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT