S posledním a nevšedním programem pro lidi užívající si podzim života přišla v těchto dnech příborská radnice společně s pamětní síní Sigmunda Freuda, která spadá pod Muzeum Novojičínska.

Od konce září otevírá Muzejní školu pro seniory, jejímž základem budou tematicky zaměřené přednášky přibližující práci archeologů či etnografů. Škola je určena všem seniorům, kteří mají chuť se vzdělávat a dovídat se novinky z věd spojených s muzejní činností. „Muzejní škola pro seniory v Příboře reaguje na potřeby a požadavky seniorů 21. století. Stále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem plánované muzejní noci,“ přiblížila Irena Nedomová z příborské televize Local TV.

Kurz bude probíhat každý týden a zájemci se mohou těšit na přednášky z historie, archeologie, etnografie (národopisu), hudební vědy, botaniky a zoologie. Tyto obory jsou totiž stěžejními pro odbornou činnost Muzea Novojičínska. „Odbornost jednotlivých přednášek garantují odborníci z Muzea Novojičínska, z nichž mnozí mají i pedagogické zkušenosti na univerzitách,“ poznamenala Nedomová.

Muzeum vyhradilo pro podzimní kurzy úterky vždy od devíti hodin do půl jedenácté. Začíná se 27. září a poslední přednáška se uskuteční 22. listopadu. Celkem tak Muzejní škola pro seniory nabídne devět poučných návštěv síně Sigmunda Freuda, a to za cenu 150 korun. Zápis je již v plném proudu a je možné se přihlásit každý den v Muzeu Příbor až do konce srpna.

Hmaty, chvaty a kopy jsou základem kurzů sebeobrany, kterých se v každém městě organizuje několik. Ovšem v Kopřivnici před nedávnem představili jeden netradiční. Sebeobraně se budou učit senioři v rámci prevence kriminality, neboť právě tato věková skupina se stává často terčem kriminálních živlů. Nemusí jít jen o zloděje, ale také například o nejrůznější podvodníky. „Senioři jsou jednou z nejvíce zranitelných skupin a smyslem kurzů je zamezit tomu, aby se stávali oběťmi trestné činnosti. Součástí programu budou odborné přednášky pořádané ve spolupráci s městskou i státní policií. Díky nim by měli být účastníci schopni rozpoznat nejčastější triky a záminky, pod kterými se podvodníci snaží vloudit do jejich bytů a domů, a rovněž by měli vědět, jak se v takovýchto krizových situacích zachovat,“ přiblížila před nedávnem smysl kurzů Blanka Mikundová z odboru sociálních věcí kopřivnické radnice.

Právě kopřivnická radnice se rozhodla kurz sebeobrany pro dříve narozené realizovat. Začne již v září letošního roku a přihlášky jsou k dispozici na kopřivnickém odboru sociálních věcí až do konce prázdnin.