„V prosinci jsme obdrželi rezignaci členky finančního výboru Jany Chorobinské,“ sdělila v úvodu starostka Fulneku Radka Krištofová a doplnila, že v návrhu na usnesení je navržena jako nová členka Jitka Krčmářová (ta je v současné době členkou Rady města Fulnek – pozn. red.).

Předseda finančního výboru Richard Marek dodal, že odstupující členka nekonkretizovala důvod a že by ji rád poděkoval za vykonanou práci ve výboru.

Do diskuze se po něm přihlásila zastupitelka Jana Mocová. „Chtěla bych dát protinávrh, protože sociální demokracie už tam má svého zástupce, pana předsedu Marka. Tak si myslím, že v těch výborech by mělo být zastoupení všech volených stran. Takže navrhuji za člena finančního výboru pana Reného Jurošku,“ řekla Jana Mocová.

Starostka Krištofová požádala o předání návrhu v písemné formě, a když se tak stalo, nechala hlasovat. Zastupitelé nejprve vzali na vědomí rezignaci Jany Chorobinské, potom hlasovali o případném členství René Jurošky ve finančním výboru.

Z 12 přítomných zastupitelů bylo 6 pro, proti 2, zdrželi se 3, což znamenalo, že jeden zastupitel z nějakých důvodů nehlasoval, takže starostka nechala hlasování opakovat. Ani napodruhé to ale nevyšlo, pro změnu z nějakého důvodu nehlasoval jiný z přítomných zastupitelů. Starostka tedy opět nechala opakovat hlasování. Pro bylo 7, proti 2, zdrželi se 3. Vzhledem k tomu, že fulnecké zastupitelstvo je patnáctičlenné, chyběl pro zvolení Reného Jurošky jeden hlas pro.

Radak Krištofova poté požádala o hlasování o původním návrhu, aby se členkou finančního výboru stala Jitka Krčmářová. Pro ale bylo jen 5 zastupitelů, 2 proti a 5 se zdrželo. „To znamená, že nebylo přijato žádné usnesení. Předpokládám, že na příštím zasedání zastupitelstva budeme hledat jiného člena finančního výboru,“ uzavřela Radka Krištofová.