Projekt je zaměřen na ženy vracející se do pracovního procesu po rodičovské dovolené, případně muže ve stejné situaci, a lidi po 50. roce věku, kteří obtížně hledají nové zaměstnání. „Pro všechny skupiny je účast v kurzech zdarma. Mohou si vybrat ze dvou variant: Vzdělávání v oblasti výpočetní techniky, včetně závěrečné zkoušky pro začátečníky a pokročilé, a Základy ekonomiky a práva, jejichž součástí je účetnictví, finanční toky a právní minimum.

Účetnictví je včetně závěrečné zkoušky a osvědčení o absolvování,“ uvedla Katarína Vráblová, koordinátorka projektu Kompetenční model ve Studénce. „Pomůžeme nezaměstnaným, kteří hledají práci, získat základní přehled o tom, jak komunikovat se zaměstnavatelem, jak připravit strukturovaný životopis a motivační dopis, jak se naučit orientovat v základních právních a ekonomických otázkách,“ přiblížila Vráblová. Oba kurzy začnou 11. ledna 2011, bližší informace mohou zájemci získat na e-mailové adrese institut@ikor.cz nebo telefonních číslech 595 134 340, 595 134 342.