Aktuální míra nezaměstnanosti je v okrese Nový Jičín 11,9 procenta, v evidenci úřadu práce tak je 9352 lidí, z toho 4341 žen. Oproti srpnu jde o pokles téměř osmdesáti lidí. „V poslední době máme větší úbytek než přírůstek nezaměstnaných,“ sdělil Miroslav Kardačínský, vedoucí trhu práce na Úřadu práce v Novém Jičíně (ÚP NJ). Volných míst je však pro nezaměstnané stále velice málo. K poslednímu září jich bylo 378, jedno tak připadá na bezmála dvacet pět uchazečů.

Novojičínský úřad práce má ve svých statistikách 5372 nezaměstna­ných, kteří jsou v evidenci déle než pět měsíců. „Průměrná délka evidence jednoho uchazeče je 369 dní,“ informuje čtvrtletní zpráva ÚP NJ. Nejvíce nezaměstnaných je ve věku padesát až padesát devět let a dvacet až dvacet čtyři let.

Nejvíce nezaměstnaných je z řad vyučených

Co se týče vzdělání uchazečů o práci, nejpočetnější skupinu tvoří vyučení, v počtu 4085, jež mají zároveň k dispozici nejvíce volných míst. Vysokoškoláků je v evidenci „pracáku“ přesně čtyři sta a zaměstnavatelé mají pro ně sotva dvacet volných pozic. A kolik dostávají v současné době nezaměstnaní na Novojičínsku? „Čtrnáct občanů nedostalo v září podporu větší než patnáct set korun, oproti tomu devadesáti nezaměstnaným přišlo na účet více než jedenáct a půl tisíce,“ vyplývá z nejnovějších statistik. Průměrně pobírá uchazeč podporu v nezaměstnanosti 5945 korun.

V září klesla nezaměstnanost ve všech částech Novojičínska, s výjimkou Oderska, kde se zastavila na míře 14,92 procenta. Oproti předchozímu měsíci jde o nárůst tří desetin procenta. V tomto regionu je nezaměstnanost z celého okresu největší, bez práce je 1304 lidí a jen v září přibylo dvaadvacet uchazečů o zaměstnání.

Naopak největší pokles zaznamenalo Kopřivnicko. Ovšem z místní Tatry přišly v poslední době nepříznivé zprávy. Propuštěno má být do konce roku téměř pět set zaměstnanců. „Pokud by ze 490 lidí přišlo do evidence 400, tak by míra nezaměstnanosti stoupla na 12,5 procenta,“ poznamenal Kardačínský.