Druhý prázdninový měsíc potvrdil trend mírného nárůstu počtu lidí, jež nemají práci. Úřad práce v Novém Jičíně evidoval v osmém měsíci 4269 uchazečů o zaměstnání, což představuje míru nezaměstnanosti 5,07 procenta, většinu, v počtu 2362, tvoří ženy. Avšak již od zářijového měsíce lze očekávat snížení míry nezaměstnanosti. „Tento trend má své počátky v roce 2000, kdy poprvé, a od té doby vytrvale, nezaměstnanost v září klesá a stoupající tendence pak vykazuje na konci roku,“ stojí ve zprávě, vydané Úřadem práce v Novém Jičíně. Hlavní příčinou je především snížení počtu absolventů v evidenci, díky slabším populačním ročníkům.

V srpnu zaznamenali pracovníci úřadu práce 630 nových uchazečů. Naproti tomu 574 osob si mohli ze seznamu nezaměstnaných vyškrtnout, i když 98 z nich bylo vyřazeno sankčně. Oproti statistikám ze srpna loňského roku, mírně poklesl podíl osob se zdravotním postižením. Tento rok je zaevidováno 1011 osob, což představuje pokles o 132 uchazečů, na rozdíl od druhého prázdninového měsíce roku 2007. Z celkového počtu lidí bez práce tvoří postižení podíl všech nezaměstnaných téměř 24 procent.

V druhý prázdninový měsíc připadalo jedno volné pracovní místo na dva uchazeče. Pracovníci evidovali 2128 pracovních příležitostí, což je oproti červenci nárůst o 142 pozic. „Převažovalo 1039 nabídek pro vyučené v oboru, pro uchazeče se základním vzděláním bylo evidováno 812 volných míst, 229 míst pro uchazeče se středoškolským vzděláním. Pro vysokoškoláky nabízel úřad práce 48 pracovních míst,“ dále uvádí měsíční report.

Největší zájem mají zaměstnavatelé stále o prodavače, pokladníky v obchodech, svářeče, páječe či dělníky. Uchazeči, evidování na úřadech práce jsou nejčastěji z řad nástrojářů, zámečníků, kovodělníku či kuchařů, ale nejpočetnější skupinu tvoří prodavači.