Oproti září, kdy se nezaměstnanost zastavila na 6,48 procenta, ubylo v říjnu na Úřadu práce v Novém Jičíně 367 uchazečů. Volných pracovních míst úřad práce nabízel o 10 více, nežli v září. Celkově disponoval nabídkou 1868 pozic. Na jedno místo připadali tři uchazeči.

Největší poptávka ze stran zaměstnavatelů zůstává po vyučených lidech v oboru, úřad práce pro ně nabízel 1112 míst. Pro uchazeče se základním vzděláním úřad evidoval 580 pozic. Ze 143 míst mohli volit středoškoláci a jen 33 míst bylo k mání pro vysokoškoláky.

Úřad práce ukončil v říjnu evidenci u 1309 osob, z nichž 204 sankčně vyřadil. Uplatnění v zaměstnání našlo 638 uchazečů. Najít vhodné zaměstnání stále mají osoby se zdravotním postižením, těch bylo v říjnové evidenci „pracáku“ 1048 (20,39 procenta) absolventi škol a mladiství vyplnili statistiky v počtu 403 osob. Pomocných a nekvalifikovaných pracovníků bylo v evidenci 1649, skupinu řemeslníků a kvalifikovaných výrobců tvořilo 779 lidí. Podobný počet, 744 osob, patřil provozním pracovníkům ve službách a obchodě.

Potencionální zaměstnavatelé nejvíce vyhledávají nástrojáře, kovomodeláře, kovodělníky, zámečníky, zedníky, svářeče či montážní dělníky a řidiče nákladních automobilů a tahačů. Daleko menší poptávka je například po poštovních doručovatelích nebo pečovatelích. Nejčetnější profese ve statistikách úřadu práce v říjnu tvořili prodavači (356 lidí), sekretáři (202) či kuchaři (134) nebo odborní administrativní pracovníci (114).

Míra nezaměstnanosti na Novojičínsku

Novojičínsko 5,89 %

Kopřivnicko 4,83 %

Bílovecko 7,04 %

Frenštátsko 4,51 %

Odersko 8,23 %

okres Nový Jičín 5,92 %