Míra nezaměstnanosti v Novém Jičíně vystoupala na konci ledna na 8,3 procent. V Kopřivnici se jednalo o 7,64 procent. Alarmující čísla byla impulzem pro vedení obou měst podpořit vznik občanských poraden. Začátkem března tak otevřela své dveře veřejnosti Občanská poradna Centra pro zdravotně postižené jak v Novém Jičíně, tak v Kopřivnici. V případě obou měst má poradna za úkol pomoci řešit nepříznivou životní situaci skrz bezplatných, nezávislých a diskrétních informací. „Naši poradnu sice provozuje Centrum pro zdravotně postižené, avšak s žádostí o radu se na nás může obrátit naprosto kdokoliv,“ zdůraznila poradkyně Pavla Hlisniková.

Pracovníci v poradně pomohou například s legislativou, přiblíží, jak správně napsat životopis nebo jak se ucházet o novou práci či seznámí občany se systémem sociálních dávek. „Případně pomůžeme s orientací , na jaký úřad se klient ve své situaci musí obrátit,“ uvedl sociální pracovník Richard Pešat a dodal, že v Novém Jičíně už první zájemci poradnu kontaktovali. Podle něj se jednalo o pracovníky společnosti Autopal, která před časem ohlásila propuštění více než pětiset pracovníků. „Větší nápor očekáváme, až odezní prvotní šok z výpovědí. Většina propuštěných dostala odstupné, takže hlavní nápor zřejmě teprve přijde,“ dodal Pešat.

Občanská poradna funguje v obou městech od počátku března. V Novém Jičíně ji najdou zájemci na Sokolovské ulici a navštívit ji mohou každou středu od devíti do sedmnácti hodin. Po předchozím objednání pak i ve čtvrtky od devíti do šestnácti hodin. V Kopřivnici se poradna nachází přímo v budově městského úřadu v šestém patře. Poradci jsou zde k dispozici v pondělí a úterý ve stejný čas jako je tomu v případě Nového Jičína. „Je určitě lepší, když nám člověk už v telefonu naznačí, jaký problém ho tíží, ať se dopředu připravíme,“ naznačil Pešat.

V desátém patře kopřivnického městského úřadu zahájila svůj provoz počátkem března také další poradna. Ta je specializovaná přímo pro uvolňované a nezaměstnané občany Kopřivnice. „Úřady práce čekají na evropské zdroje, které se teprve rozjedou. Jejich reakce na aktuální stav tak nejsou flexibilní. A pokud se propuštěnému člověku nedostane včasná a cílená pomoc, nastává propad, kdy dotyčný ztrácí motivaci hledat si práci,“ uvedl Zdeněk Karas z Poradny RPIC-ViP. Také zde se propuštěným dostane pomoci při výběru a hledání nové práce. „Zájemci se mohou zúčastnit kurzů, které poradí, jak si hledat novou práci a nabízíme také kurzy základů s počítačem,“ vyjmenoval Karas a dodal, že tato poradna spolupracuje nejen s nezaměstnanými, ale také s podniky, které zaměstnance propouštějí i přijímají. „Za první dva dny provozu přišlo pro radu zhruba osm lidí, větší narůst čekáme během dalších měsíců,“ dodal Karas a upozornil, že veškeré poradenství a služby poskytují zájemcům zdarma. „Lidé mohou rovněž využít bezplatnou horkou linku s číslem 800 100 827, kde se mohou poradit jak nezaměstnaní, tak občané ve výpovědní lhůtě,“ zdůraznil.