Problémem zatím nejsou ani tak arktické teploty, jako fakt, že na polích není sněhová pokrývka, která jindy chrání rostliny před mrazy. Situace však ještě není úplně alarmující. Pokud však bude podobné počasí trvat i v dalších dnech, zemědělci budou sčítat škody ve velkém. „Mrazy jsou v tomto týdnu dosti velké a není navíc sněhová pokrývka tak by to mohlo mít negativní vliv na úrodu letošního roku, hrozí vymrznutí,“ přiznal v pátek Milan Krumpoch, ředitel zemědělské společnosti Starojicko.

Podle jeho zkušeností a vzpomínek však není ještě situace tak hrozná, jaká byla v zimě 2002/2003, kdy většina obilovin vymrzla. Zda budou agrárníci stejný problém řešit i po devíti letech se teprve uvidí. „Nějaký poprašek na poli je, tak by to nemuselo tak vadit. U plodin, kde sníh není, tak záleží na odolnosti konkrétních plodin, které tam jsou zasety,“ dodal Krumpoch.

V případě, že by nakonec došlo k vymrznutí, museli by se zemědělci pustit na jaře do náhradního osevu. Mezi méně odolné obiloviny patří především ječmen a pšenice, na které může mít současné počasí devastující účinky. Na sčítání škod je však ještě brzy. Zima totiž ještě nekončí.